Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Протокол от Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България — 11.06.2011 г .

Протокол от заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Учебен център на ПРБ „Трендафила", 10.06.2011 г .

Доклад на председателя на УС на АПБ за дейността на Асоциацията за отчетния период

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 16.02.2011 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 15.04.2011 г.

Ереванска декларация

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от проведеното на 16.12.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

АКЦЕНТ НА БРОЯ

Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда по Наказателния кодекс (субект, форма на вината, наказания). 

Прочети още...