Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от проведеното на 12.06.2010г. общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България.

Протокол от проведеното на 07 и 08.07.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Протокол от проведеното на 16.09.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Приети от Управителния съвет на АПБ правила за набиране и разходване на средства по дарителска сметка.

Отговор на УС на АПБ на публикация във в. "Сега".

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Окончателен доклад за впечатленията от визитите при 28-те окръжни прокурори. Дато Стейнхаус, съветник на Главния прокурор на РБ

НАШИ РЕАЛНОСТИ И ПРАКТИКА

Проявления на принципа "habeas corpus" - кратка историческа ретроспекция и актуални проблеми. Сава Петров, прокурор при ОП - Пловдив

 

ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛЕ

Международноправни аспекти на трафика на хора. Доц. д-р  Габриела Белова, гл. ас. д-р Николай Марин, Сергей Паслар, Йосиф Кочев

Европейската заповед за арест и противодействието на международната организирана престъпност. Тодор Коларов, докторант в ЮФ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат