Печат 

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от проведеното на 16.12.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

АКЦЕНТ НА БРОЯ

Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда по Наказателния кодекс (субект, форма на вината, наказания). 

Проф. Георги Пенчев, ЮФ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

ПАРТНЬОРСТВА

Представяне на кампанията на Института за социални дейности и практики за щадящо третиране на детето - свидетел или жертва на престъпление в наказателния процес.

- Харта за правата на детето - свидетел или жертва на престъпление

- Специализирани стаи за изслушване на деца - жертви или свидетели на насилие

Д-р Надя Стойкова - изпълнителен директор на Института за социални дейности и практики

АКТУАЛНО ЗА ПРОКУРОРСКАТА ПРАКТИКА

Проблеми на предварителната проверка. Становище на отдел ИАМР във ВКП

Въпроси на имотната измама след измененията в чл. 212, ал. 1 от НК, по ЗИДНК, ДВ, бр. 26/2010г. Д-р Петър Раймундов - прокурор, завеждащ отдел ИАМР във ВКП

КРИТИЧНИ РАКУРСИ

Актуалното правоприлагане по чл. 329 от НК - противоконституционна практика. Д-р Ива Пушкарова - главен асистент в ЮФ на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Обезпечаване, събиране и предаване на доказателства при европейското съдебно сътрудничество по дела срещу международната организирана престъпност. Тодор Коларов, докторант в ЮФ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

НОВА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

Международна сигурност. Десет избрани студии от д-р Борислав Найденов

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат

Attachments:
Download this file (Buletin.APB.4.2010.pdf)Бюлетин, бр. 4/2010 г.