Печат 

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Протокол от Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България — 11.06.2011 г .

Протокол от заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Учебен център на ПРБ „Трендафила", 10.06.2011 г .

Доклад на председателя на УС на АПБ за дейността на Асоциацията за отчетния период

АКЦЕНТ НД БРОЯ: СЪСТАВИ НА ГРАНИЦАТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ПОГЛЕД КЪМ ДРУГИ ПРАВНИ ОТРАСЛИ

Новата уредба на продажбата и държането на акцизни стоки без бандерол като престъпление и административно нарушение. - Доц. д-р Пламен Панайотов, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски"

Източници на митническото право. Правна характеристика на „Митните сборове". Мита и такси с равностоен ефект. Възникване на митническо задължение. Длъжник по митническото правоотношение. - Гл. ас. д-р Атанас Симеонов, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски"

Относно някои проблеми, свързани с фактическото упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. -  Методи Методиев, Персиян Захариев - адвокати

ПРОЦЕСУАЛНИ ВЪПРОСИ

За значението на досъдебното производство в рамките на наказателния процес на Република България -  Герасим Геров, асистент, АМВР

НОВА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

Престъпления при използване на атомната енергия за мирни цели - Д-р Десислав Начков, прокурор в ОП — Враца

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат

Attachments:
Download this file (Buletin.APB.2.2011.pdf)Бюлетин, бр. 2/2011 г.