Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от проведеното на 12.06.2010г. общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България.

Протокол от проведеното на 07 и 08.07.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Протокол от проведеното на 16.09.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА И СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Идеи на Управителния съвет на АПБ и редакционната колегия на АПБ за подобряване качеството на изданието.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 04.06.2010 г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОКУРОРСКАТА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Определяне на наказанието при съкратено съдебно следствие. Д-р Петър Раймундов

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 09.12.2009 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 20.01.2009 г.

Работна среща на комисиите на Асоциацията на прокурорите в България, 20.01.2009г.

Прочети още...