Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от Общото Отчетно събрание на Асоциацията на прокурорите в България, 13.06.2009г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 12.06.2009г.

Първа пролетна академия, организирана от Асоциацията на прокурорите в България

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от работна среща на членовете на комисиите при Асоциацията на прокурорите в България, 29.01.2009г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 06.03.2009г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 24.04.2009 г.

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

Новогодишно обръщение от Ръководството на Асоциацията на прокурорите в България.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Доклад за проведен обучителен семинар на УБ "Цигов чарк" на тема "Разследване на престъпления против данъчната система", организиран от Асоциацията на прокурорите със съдействието на Националната агенция по приходите.

Прочети още...