Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от заседанието на УС на АПБ, проведено на 24.09.2008 г.

Протокол работна среща проведена на 03.09.2008 г. в Съдебната палата в гр. София.

Проект на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.

Прочети още...

Съдържание

Bulletin_small

 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от срещата на УС на АПБ с членовете на комисии. "Бъдещето на Асоциацията на прокурорите в България", с. Рибарица, 20-21.03.2008 г., хотел "Evergreen".

 

Протокол от общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България, проведено на 18.04.2008 г.

Прочети още...

Съдържание

 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България, проведено на 07.12.2007 г.

Биографични данни за новоизбрания председател на Асоциацията на прокурорите в България

Обръщение към членовете на Асоциацията на прокурорите в България

Протокол от заседанието на УС на Асоциацията на прокурорите в България, проведено на 08.10.2007 г.

Прочети още...