Някои особености на процесуалната дейност, свързана с веществените доказателства

д - р Ружена Кондева - Елчинова - Административен ръководител на Районна прокуратура - Разлог

В статията се разглеждат някои от по - важните особености на процесуалната дейност при събиране, съхраняване и връщане на веществените доказателства в хода на разследване на престъпленията против горското стопанство. 

Прочети още...

Скъпи приятели,

Асоциацията на прокурорите в България сключи договор за ползване на преференциални условия в оптики Grand & Joy Optics. За  членовете на Асоциацията на прокурорите в България, техните близки и семейства са предвидени в оптики  GRAND Optics/ JOY Optics следните отстъпки:

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Резултатите от съдебната експертиза често пъти служат за основа на съдебните решения по граждански и наказателни дела. Заключенията на вещите лица много пъти се проточват във времето и бавят делата, поради необходимостта от повече време за изготвянето им или просто заради липсата на достатъчно подготвени експерти в определени области на науката и техниката.

Прочети още...

Венцислав Петков

Темата за промяна на формата и съдържанието на правното образование у нас не е от днес и вчера. Множеството реално и потенциално безработни или недотам подготвени юристи, които бълват родните университети, повдигнаха този дебат с нова сила. Въпросите защо преди няколко години правото беше една от най-желаните и реномирани специалности във висшите училища, а обучението по специалността беше еталон за качество, докато към днешна дата интересът към професията е минал своя пик и нивото на получените знания и квалификация е силно занижено, трябва да накарат мнозина отговорни фактори в сферата на образованието да се замислят.

Прочети още...

Генади Петров

 

Все повече хора изпитващи материални затруднения попадат в капана на т.нар. бързи кредити. Настоящата статия има за цел да разясни рисковете при този вид кредити и да ни подскаже за какво трябва да внимаваме, когато прибягваме до този тип услуги. Важно е да наблегнем на факта, че не всички фирми и небанкови институции, предлагащи този тип кредити, са нелоялни търговци,  но статистиката, сочеща главоломно увеличение на ощетените потребители ни кара да бъдем нащрек при ползването на такива услуги.

Прочети още...