Генади Петров

 

Нестихващите протести и контрапротести повдигнаха дебати относно правното положение на масовите събирания на открито според българския Закон за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). Приет още през 1990 г., законът като че ли не отговаря в достатъчна степен на обществените очаквания за адекватност спрямо съвременните условия и динамично развиващите се обществени отношения в тази сфера. Както е известно, у нас режимът за провеждане на мероприятие на открито е уведомителен. По същество уведомителният режим е обратният по смисъл на разрешителния режим, т.е. при него уведомлението, а не разрешението е предпоставка за легалното провеждане на публично мероприятие.

Прочети още...

Венцислав Петков

Нестихващите протести у нас родиха идеята за задължителното гласуване. В настоящата статия ще анализираме положителните и отрицателните аспекти на това явление, ще видим приложимо ли е то у нас с оглед действащата Конституция, и ще се спрем на правните системи в други страни, където тази фигура е законов постулат.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

ЕС непрекъснато полага усилия за нормализиране цените на роуминга в рамките на общността, но мобилните оператори невинаги се съобразяват с правата на потребителите при ползването на този тип услуги. Желанието на еврокомисаря по информационните технологии Нели Крус за край на роуминга в ЕС от следващата година се прие като добър знак от потребителите за повишаване нивото на защита на техните права в тази сфера. Единният пазар на общността изисква и осигуряване на равен достъп до услуги на всички техни ползватели. Това е повод да се разгледат и правата на потребителите, които те имат понастоящем в тази сфера, както и да се дадат съвети за минимализиране на разходите при ползване на услуги в условията на роуминг в рамките на общността.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Готвените промени в Закона за адвокатурата предизвикаха брожения сред юридическите среди. В техни защитници се превърнаха представителите на адвокатското съсловие, а срещу някои от тях застанаха недоволни клиенти и хора от юридическата гилдия, виждащи себе си в ролята на бъдещи правни защитници. Адвокатското съсловие поиска затягане на режима за упражняване на професията, като настоя още и за ясна регламентация на обхвата на този вид услуги. В тези техни намерения юристи, които искат да упражняват занапред адвокатската професия, съзряха опит за дискриминация що се касае до правото им труд. В предвиждането на строги ограничения те виждат опита на действащите адвокати да ограничат силово конкуренцията на по-младите си колеги.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Подложените на обществено обсъждане в началото на годината промени в Закона за храните не срещнаха разбиране от търговците от хранителния сектор и предизвикаха острата им реакция. Браншовите организации са на мнение, че опитът на държавата да засили контрола върху този сектор е репресивна мярка, нетипична за едно демократично общество, която освен всичко друго е и предпоставка за корупция. Администрацията застъпва обратното становище и смята, че тези промени се правят само и единствено в името на интересите на потребителите, които имат право да изискват високо качество на храната, която консумират.

Прочети още...