Венцислав Петков

 

Спортното, и в частност футболното хулиганство е отрицателен социален феномен, който за съжаление набира скорост не само в европейски, но и в световен мащаб. България също не е подмината от негативните последици на това явление. Мощно пиротехническо изделие уби нищо неподозиращ мъж през 2000 г., а самоделно устройство осакати момиче през 2003 г., а враждата между агитките на футболните отбори често пъти придобива размерите на неистова агресия. Приетият през 2004 г. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, придобил популярност като Закон за футболното хулиганство, изглежда не е в състояние да се справи с вандалските прояви по стадионите и спортните зали, както и извън тях.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Често пъти сме се питали какво се случва, когато автобусът, за който сме си купили билет закъснее или пък въобще не тръгне от началната точка на пътуването. Инциденти с пътно-транспортни произшествия или повреда, респективно загуба на багаж за съжаление също се случват. Настоящата статия има за цел да открехне завесата на информацията за потребителските ни права на пътници, ползващи автобусен транспорт.

Основния правен акт в рамките на ЕС, регулиращ тази сфера, е Регламент 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт, влязъл в сила от 1 март 2013 година.

Прочети още...

Венцислав Петков

Пътуването с влак се превръща във все по-предпочитана алтернатива в целия ЕС. В някои страни то е най-бързият, удобен и изгоден от финансова гледна точка вариант за придвижване. Законодателството, закрилящо правата на пътниците, ползващи железопътен транспорт ни гарантира еднаква степен на защита в която и да е точка на ЕС. Неговата цел е да направи пътуването ни по-удобно, по-качествено и по-сигурно. Правата на пасажерите при случаи на закъснение, отмяна на влак или пропуснати транспортни връзки се основават на разпоредбите на Регламент (EО) 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, както и на Единните правила на за договора за международен превоз на пътници с железопътен транспорт (CIV).

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Все повече хора се превръщат в жертви на нелоялни практики от страна на фирми за събиране на вземания, били те реално съществуващи или фантоми. Трудно е да се разграничи коя компания в бранша действа легално и коя отвъд границите на законността. Обяснението на пръв поглед е логично – липсва правна уредба, която да урежда дейността на колекторските фирми. Затова и методите, прилагани от тях, варират от любезни телефонни обаждания до рекетьорски похвати под формата на заплахи или упражняване на принуда. Понякога те са насочени не само към длъжника, но и към негови близки или роднини, чийто адреси или телефони са били намерени от недобронамерени играчи в бранша.

Прочети още...

Венцислав Петков

Когато пазаруваме стоки или сключваме договори за услуги, често се натъкваме на нелоялни практики, прилагани от търговците. Правото на ЕС чрез разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители и българското право, възприело принципите и разпоредбите на директивата в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ни предоставят специална закрила от подобен род нелоялно търговско поведение. Настоящата статия има за цел да ни запознае с видовете нелоялни търговски практики и начините, по които да се предпазим от тях, като ни вдъхне увереност, че правата ни като потребители са еднакво добре защитени както при покупка на място в магазина до нас, така и при пазаруване по интернет от друга държава-членка на ЕС.

Прочети още...