Венцислав Петков

Малко са хората в днешно време, които успяват да живеят нормално, без да теглят кредит. Това начинание за съжаление често пъти е съпроводено с нарушаване на потребителските права на хората от страна на финансовите институции. Настоящата статия има за цел да очертае правата и задълженията на двете страни при сключването на договор за потребителски кредит и да хвърли светлина върху механизмите за по-ефективна защита на правата ни в тази област. Тя ще очертае и пролуките в уредбата, които трябва да се преодолеят, за да бъде защитата на потребителите в тази област по-ефективна.

Прочети още...

Венцислав Петков

Често се случва да пазаруваме стоки, които в периода на дадената ни гаранция се оказват дефектни или несъответстващи на изискванията на договора за покупко-продажба. Какво можем да направим, ако телефонът или телевизорът, които купуваме, се окажат със скрити дефекти, и как да реализираме правата си на потребители, произтичащи от закона и дадената ни търговска гаранция, ще разберем в настоящата статия. Тя има за цел да ни помогне по-успешно да защитаваме правата си на потребители, когато купуваме стоки или ползваме услуги. Казаното тук важи за покупката на стоки на място в магазина, тъй като за пазаруването по интернет има различни нюанси.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Поръчителството е широко известно на практика у нас, но детайлите относно неговия правен статут са познати на малцина. Масово българите не знаят, че поставяйки своя подпис като поръчители, те поемат риска да плащат на банката, ако длъжникът не работи, няма достатъчно парични средства, или не притежава имоти, от които да бъде удовлетворено вземането на неговия кредитор.

Прочети още...

Генади Петров

 

Узаконяването на употребата на марихуаната за медицински цели в Чехия тези дни даде повод за размисъл на противниците и поддръжниците на теорията за нейното легализиране у нас. Следва да се уточни, че легализация е по-общият термин, ползващ се за масова употреба в смисъл на държане, консумация и отглеждане на канабис, който за улеснение ще използваме тук. По-правилно от правна гледна точка е да се говори за декриминализация на употребата на марихуана и отпадането на наказуемостта за такова деяние, фиксирана понастоящем в член 354 “а” ал.3 от НК.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Финансирането по европейските проекти у нас доби особена популярност. За съжаление, в повечето случаи тя е с негативен оттенък. Дали се отнася за неусвоени средства по европейски фондове или различен прочит на критериите в полза на определени физически лица и стопански субекти, на преден план в повечето случаи излизат проблемите в този сектор. Малко място се отделя на примерите, показващи успешната реализация на европейски проекти. В настоящата статия ще разгледаме проблемите, пред които е изправено усвояването на парични средства по програмите на ЕС, опитвайки се да подскажем начините за тяхното разрешение.

Прочети още...