Печат 

Постоянният процес на съдебна реформа възобнови търсенето на подходящия модел на Висш съдебен съвет и на мерки за повишаване на ефективността, независимостта и легитимността на съдебната власт. В контекст на противоречия между изпълнителната власт и съдийската общност и подклаждана от традиционно негативните констатации на Европейската комисия за напредъка на България по механизмите за сътрудничество и проверка, дискусията достигна етап на нови предложения за промени на Закона за съдебната власт.

Асоциацията на прокурорите в България е активно съпричастна към реформените усилия на държавата и колегите от различни правни професии и намира за необходимо да изрази позицията на прокурорската общност, формирана след интензивно консултиране на прокурорските колегии из страната  

1. Съдебната реформа

Като припомня становището си, изразено на организираната от Съюза на юристите в България през октомври 2011 г. кръгла маса за реформата на съдебната власт, АПБ потвърждава убедеността си, че всяка промяна в структурата и функционирането на системата трябва да бъде добре обмислена и разумно мотивирана от отговорно стратегическо отношение към правораздаването. През най-новата ни история се наблюдават непрекъснати опити отделни проблеми да се разрешават изолирано, частично и с оглед конкретен случай. Често реални проблеми се подменят с привидни. В крайна сметка неудовлетворена остава крайната цел за легитимно, ефективно и качествено правораздаване, съобразено с високите изисквания на българското общество, част от които са стандартите на Европейския съюз, Съвета на Европа и други форми на международно сдружаване.

Асоциацията на прокурорите в България категорично застава зад достиженията на демократичната правова държава, в която независимостта на съда и съдебната власт е гаранция за свободата на личността в държавата. Структурата и функционирането на съдебната власт трябва да не допускат никаква намеса в нея на външни за правосъдието интереси, включително политики на законодателната и изпълнителната власт, икономически съображения и др. Висшият съдебен съвет като управленски орган на съдебната власт е призван да я администрира убедително за обществото и магистратите. Той трябва да бъде овластен да отстоява обществените интереси от независима и компетентна съдебна власт и да не бъде овластен да влияе или да подпомага влияние при решаването на конкретни дела или да кадрува с други цели.

Отправяме призив към всички, които добронамерено предлагат реформи, да не допускат в името на абсолютната независимост да затворим очи пред грозните явления в съдебната система. Тя трябва да работи прозрачно и да се наблюдава от обществото, за да не възникват никакви съмнения в нейната почтеност. Критиките към нея изискват разсъждение, а не оправдания, нито прибързани действия.

По-нататъшното обругаване на съдебната власт би задълбочило кризата на доверието в държавата. Настояваме изпълнителната власт и Народното събрание да създадат всички условия, осигуряващи справедливо правосъдие, тъй като от доверието в неговата компетентност и безпристрастност зависи тяхната собствена демократична легитимност.

Водена от професионална и гражданска загриженост, АПБ предлага конкретни идеи в подкрепа на реформата.

Attachments:
Download this file (Stanovishte.doc)Становище на АПБ