31 Януари 2013

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България поздравява новите заместници на Главния прокурор г-н Камен Михов, г-жа Ася Петрова, г-жа Пенка Богданова и г-н Борислав Сарафов.

Пожелаваме им да отстояват мъдри и принципни решения в полза на справедливостта и чрез високия си професионализъм, и реформаторски умения да спомогнат за по-ефективната работа на Прокуратурата на Република България.

Искрено вярваме, че новите заместници на Главния прокурор ще оправдаят гласуваното им доверие и ще го трансформират в доверие към прокуратурата чрез усърдната си работа, и отговорно отношение към предстоящите им нелеки задачи. Особена чест е за нас, че г-жа Богданова и г-жа Петрова са и членове на Асоциацията на прокурорите, а г-н Михов е председател на АПБ. Това ни кара да се надяваме и същевременно да изискваме по-голяма диалогичност към идеите и проблемите на прокурорите относно това, кои са най-важните задачи, и оптималните решения за проблемите на гилдията.

Асоциацията на прокурорите е готова винаги да спомага за осъществяването и поддържането на постоянна връзка с колегите, да представя пред ръководството на Прокуратурата вижданията на своите членове от системата на ПРБ за техните проблеми и очаквания, както и да дава гласност на техните идеи.

 

Управителен съвет на

Асоциация на прокурорите в България