Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява категоричното си становище, че в държава като нашата, устройството на която е изградено върху демократичните принципи и която гради демократично гражданско общество и съответстващи му институции, не следва да се разрешават и допускат улични протести за упражняване на натиск върху магистрати

, които по установените правила упражняват професионалните си правомощия за търсене на наказателна отговорност срещу лица, законосъобразно обвинени в извършването на престъпление и произтичащите репресивни мерки срещу тях. Целите на този натиск и съпровождащите го неуважение към институциите и персонализирани закани са насочени да се манипулира негативно отношение към конкретни усилия за борбата с престъпността и да се подмени вътрешното убеждение на конкретни магистрати по конкретно дело. Приемаме поведението, намерило израз с всички тези характеристики в разрешените, организирани и ескалиращи протести от 8.10.2013 год. пред сградата на Военно – окръжна прокуратура град София срещу действията на прокурор Байданов, като прояви извън закона и призоваваме компетентните за това органи да не ги подкрепят с разрешения, и ако има данни за грубо нарушение на обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, да предприемат действия за издирване на виновно поведение и реализиране на съответна отговорност.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА
ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ