Във връзка с публикуваното в медиите изявление на г-н Калин Калпакчиев – член на ВСС, според което процесуалното поведение на прокурорите, поискали отвода на съдия Димитрина Ангелова е неетично и морално укоримо, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира за свой ангажимент публично да огласи позицията си.

УС на АПБ твърдо и единодушно изразява становище за законосъобразност и правилност  на процесуално поведение на прокурорите. Предвид публикациите в редица медии, сред които и в. Преса, прокурорите по делото не само са имали правото, но и са били длъжни да поискат от съда да излезе със становището си по въпроси, които централни медии са повдигнали пред широката общественост. Ако това не бъде сторено, следващата правна възможност на прокурорите е била протест срещу присъдата, поради незаконност на състава, който я е постановил. Това е така, защото по този начин се гарантира именно законността на състава, разглеждащ делото и е процесуална гаранция за осигуряване на правото, закрепено в чл. 6, т. 1 ЕКПЧ на справедлив процес, разгледан от безпристрастен съд.

Намираме за твърде неуместни квалификациите, че прокурорите са извършили грозна компроматна атака. Също толкова неуместни и неподкрепени с факти са тиражираните в изявлението на г-н Калпакчиев слухове, че информацията в медиите относно отношенията на съдия Ангелова и адвокат Менков произтичат от анонимни източници в прокуратурата.  

Ние сме убедени, че колегите при извършването на това действие в залата не са излезли извън предписанитеим в процесуалния закон правомощия и от добрия процесуален  речник и тон. Но прокурорите не решават, решава единствено съдът. И в контекста на решението за отвод доминират винаги съображения за стабилност на съдебния акт, който този състав ще постанови. Това налага преценка доколко подложените на обсъждане факти, ако не бъдат споделени и не се приеме отвод, следващата инстанция няма да прецени това решение като съществено нарушение на процесуалните правила и да отмени присъдата на това основание.

Отправяме колегиален призив към помощните органи на ВСС да не откриват процедура за изясняване на укоримо поведение на тези прокурори, тъй като това може да бъде прието като внушаване не само на тях, а на всички прокурори,  да редуцират вътрешното си убеждение и процесуално поведение в удобни някому за момента рамки.

 

Управителен съвет на Асоциация на прокурорите в България