Печат 

     Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява острата си реакция по отношение на всички некоректни посегателства срещу имиджа и авторитета на прокурорската институция. Такова посегателство беше извършено от Валери Симеонов, съпредседател на ПП НФСБ, в негово интервю, дадено за радио „К2“, публикувано в информационна агенция „Пик“, в събота, 8 март 2014 година.  В него той използва унизителни изрази, чието внушение е директна атака срещу прокуратурата и личността на главния прокурор.  

       Ние категорично смятаме, че това е грубо и недопустимо нарушение на публичния политически тон.

    Остро осъждаме тези епитети и вложеното в тях отношение към прокуратурата и към прокурорската работа, която се основава само на закона и на процесуалните възможности, които той осигурява. Считаме, че изразяването на лично отношение поради несъгласие с конкретни прокурорски решения е неуместно да бъде обобщавано политически и адресирано към институцията и цялостната й работа, още повече с тези или подобни изразни средства.

      В периода на реформирането си Прокуратурата на Република България работи прозрачно и открито, като застава зад всички свои решения. Върху дейността и се извършва мониторинг от редица международни институции. Утвърден е законов ред за изразяване на несъгласието с нейните действия, бездействия и решения по конкретни казуси.

     Призоваваме Валери Симеонов да поднесе публично извинение за отправените унизителни думи.

     Политиците следва да бъдат особено внимателни, когато критикуват работата на конституционно създадените институции, защото те са призвани да защитават и утвърждават реда в правовата държава.

     Българските магистрати, които всекидневно честно и почтено полагат своя труд в полза на обществото, заслужават друго отношение и подобаващо уважение.

                                           Управителен съвет

                                           на Асоциация на прокурорите в България