Във връзка с публикуваното в медиите писмо от името на Съюза на съдиите в България, в което се поставя ултимативно искането за разделяне на ВСС на две независими една от друга колегии,съдийска и прокурорско-следователска, Асоциацията на прокурорите в България счита, че следва да изрази своето професионално становище, което се базира само и единствено на установения в държавата ни конституционен ред.

 Съгласно Конституцията на Република България съдебната власт е единна и неделима, като се състои от съд, прокуратура и следствие. ВСС е структуриран в съответствие със заложеното в Конституцията, като това конституционно решение е реализирано в детайли от разпоредбите на Закона за съдебната власт. Разделянето на съдебната власт на гилдии съобразно професионалния профил може да постави в опасност функционирането на този конституционен модел. Съставът и структурата на ВСС са завоевание на демократичната правова държава и сами по себе си не застрашават ничия независимост или професионален интегритет.

В рамките на мандата си членовете на съвета не действат като прокурори, съдии или следователи, а като част от колективен орган. Различията в професионалната биография на отделните членове само повишават обективността и прозрачността на системата.Целият съвет, действащ като колегиум, е призван по закон да търси дисциплинарна отговорност от провинили се магистрати, независимо от длъжността, която те заемат или от характера на работата им. Очевидно създателите на Конституцията са приели, че капсулирането на съда в рамките на ВСС може да доведе до прокарване на съмнителни гилдийни интереси, които безкритично да приемат допуснати пропуски от отделни магистрати, само защото са част от гилдията.

Не искаме съдебната власт да бъде укорявана, че действа според принципа ”Гарван гарвано око не вади”!

АПБ счита, че когато ВСС работи по дисциплинарни дела, водещият критерий е бил тежестта на извършеното нарушение и съразмерността на наложеното наказание. Досегашната практика на ВСС показва, че законът се спазва точно. Редки са изключенията, когато Върховният административен съд е изменил решения на съвета, като съдебната практика показва, че нито съдът, нито съветът правят разлика между отделните магистрати, дали те са съдии или прокурори.

Освен казаното дотук, АПБ алармира, че промяната на структурата на ВСС може да доведе до засягане независимостта на прокуратурата и до изваждането й от съдебната власт. Призоваваме към разум и решително противопоставяне на настоятелното прокарване на такава идея от страна на различни представители на неправителствени организации.

Опитите силово да се реформира съдебната система ултимативно и ad hoc чрез искания за инцидентни и необмислени структурни промени не е правилното и, още по-малко, професионално решение.

Признаваме, че в съдебната система съществуват функционални проблеми, но още веднъж призоваваме да се търсят опити за тяхното решаване в рамките на професионална дискусия, където ще се чуят и съобразят различните мнения и становища за съдебната реформа.