Тревожен е фактът колко бързо и с лекота се посяга публично на независимостта на българския съд,  колко бързо и диаметрално в последните дни /по повод постановени присъди/ се променят оценките за работата му.

Ние винаги сме отстоявали, че обществото ни няма нужда от това. То трябва да осъзнае необходимостта от независима съдебна система и да поеме своята обществена и политическа отговорност да изгражда и да пази нейната независимост. Тези, чрез които то се изразява, трябва да призовават към вяра в безпристрастното решаване на делата, независимо от това какви са личностните качества и общественото влияние на подсъдимите.

Ние сме убедени в принципността, професионалните знания и опит на българските съдии, последователната им и непоколебима практика да провеждат своята независимост при решаването на възложените им дела. Подкрепяме ги и стоим до тях с нашите усилия в тази насока.

Призоваваме обществото, медиите и политиците към подкрепа на тези усилия, които ние полагаме не в интерес или ущърб на конкретни лица, а в полза за всички. Това е единствения възможен път за укрепване на държавността и правовия ред.

Управителен съвет

на Асоциация на прокурорите в България