ДО

            МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РБ

 

          КОПИЕ         НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

 

КОПИЕ         МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

 

КОПИЕ         ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РБ

КОПИЕ         МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБ

 

 

МИНИСТЪР ГОРАНОВ,

 

На 26.02.2015 г. пред Висшия съдебен съвет на Република България заявихте: „Не мога да приема за нормално просто да има увеличения на заплатите, защото това го изисква законът”.

Асоциацията на прокурорите в България не може нито да приеме, нито толерира подобно отношение към законността. Ако в една държава министър не приема за нормално да спази закона, то този министър не живее в правова държава.

Припомняме, че разпоредбата, която не приемате за нормално да спазите, е предвидена в закона гаранция за независимостта на съдебната от изпълнителната власт. И затова е предвидена в закон от законодателната власт. Защото в правовата държава законите се спазват, а властите са разделени. Невъзможно е политически активните законодателна и изпълнителна власт да гарантират правата на човека без третата власт – съдебната. Припомняме Ви и думите на Монтескьо „Не може да има също така свобода, ако съдебната власт не е отделена от законодателната и изпълнителната. Ако тя е съединена със законодателната, животът и свободата на гражданина ще се окажат във властта на произвола, защото съдия ще бъде законодателят. Ако съдебната власт е съединена с изпълнителната, съдията би могъл да има силата на угнетителя.“

На 26.02.2015 г. по същия повод Вие заявихте и:  „Мога да Ви извадя от деликатното състояние – вие нямате законодателна инициатива, но Министерският съвет има. Можем да променим чл. 218 и да не сте в такова състояние“.

Асоциацията на прокурорите в България наред с други професионални организации не може да се съгласи с възглед, който разглежда закона като лесно преодолима пречка от позицията на силата.

Считаме за уместно да Ви припомним и, че правовата държава не е държава, в която само се спазва законът. Това не е достатъчно една държава да се нарече правова. Човешката история познава нечовешки беззакония, извършени въз основа на закона. Правовата държава е нещо повече от държава на законността. Правовата държава изисква законите в нея да пазят правото, да са създадени в интерес на обществото. А това значи да зачитат разделението на властите и баланса между тях, защото само такова разпределение, както е казал Монтескьо, е „благоприятно за свободата на отделния човек“, дори когато не е „благоприятно за свободата на държавния организъм“.

 

                                                                                                      Управителен  съвет на 

                                                                                                      Асоциацията на прокурорите в България