Печат 

Уважаеми колеги, членове на Асоциацията на Прокурорите в България! 

С това писмо се обръщаме към всички вас за да ви запознаем с принципните позиции, идеи и  намерения и най - наболелите теми в живота на нашата организация, които бяха обсъждани на първото заседание на избрания от вас Управителен съвет.

  Всички ние от УС благодарим на колегите, които ни избраха и го приемаме като израз на доверие и оценка, които трябва да бъдат оправдавани ежедневно.

Нашата професионална организация успя през годините на своето съществование да си изгради сериозен и заслужен авторитет сред колегите прокурори, съдии и следователи и всички работещи в съдебната власт, както и пред държавните органи, национални и международни обществени организации, медиите и обществото ни. Това се дължи на денонощна работа на всички колеги прокурори, които правеха невъзможното, за да съвместяват служебни задължения, грижи за семейства и близки и организационна работа. Като оценяваме и най-малкото доброволно участие в живота на АПБ, нашето желание и цел е той да стане все по-интензивен и съпричастен с проблемите и стремежите на всеки работещ прокурор или служител на прокуратурата, както и с всеки наболял проблем на обществото, изискващ нашето професионално становище. 

 Обръщаме се към всеки от нашите почти триста членове, за да оповестим какви са намеренията ни и какви са трудностите, за да успеем да ги реализираме.

Традиция и визитна картичка на АПБ през годините бяха ежегодните  Академии за професионална квалификация. Придобитите знания от колегите, преминали през тях, многократно са помагали в работата ни.

          Управителният съвет е решен да направи всичко обективно възможно, за да бъде продължена тази добра традиция и през настоящата година да се проведе подобна Академия.

  Интересна идея, реализирана през последните  години и приета чудесно не само от колегите, но и от техните семейства, близки и приятели е едно мероприятие, в напълно отворен формат. Това са залесяванията, провеждани през пролетта с наш доброволен труд. Досега с природата и усещането за дълготрайна съзидателност е винаги неповторимо. Най-дейните и най-щастливите участници са децата. АПБ има вече залесени в различни места на страната пет хиляди  и триста дъбчета, борчета, кедри и други горски дървета. Допълнителна добра емоция беше и запознаването с природните и исторически забележителности на този кът  от родината.

За да изпитваме повече такива усещания, тази година ще бъде проведено и първото есенно залесяване в Тревненския балкан.

Издаването на календар на АПБ също е свързано с опита да се създаде една познавателна и естетическа традиция. От няколко години   нашите календари са със снимка и кратък текст за красиви съдебни сгради. Темата е отворена за участие на всеки, който смята, че работи в здание с културна стойност - исторически или  модерна. С удоволствие ще очакваме вашите снимки и текст за следващия ни календар.

  Уважаеми колеги, всяка ваша идея за организационен живот, споделен добър професионален опит, необходимост от изразяване на становище по обществен въпрос, ще разнообрази живота на съсловната ни организация и така ще се чувстваме полезни. Винаги ще откликнем при нужда от помощ на колега в затруднение. Своите идеи може да споделите на официалния ни електронен адрес, или под каквато и да е форма с някой от членовете на УС.Всичко е добре дошло и ще бъде  обсъдено веднага, като ще се осъществява при възможност и обратна връзка.

За да можем всички да чувстваме и разбираме, че е една жива, лично и професионално необходима  и  обществено уважавана организация, всеки от нас в близките дни може да направи едно минимално усилие - да отдели  няколко минути и 50 лева от бюджета си, за да помогне на своята нашата Асоциация. Осъзнавайки голямата заетост на всеки колега, съзнателно е изчакван последния възможен момент, според устава, за да се стигне до преустановяване на членството поради неплащане на членски внос. Ако е необходимо, ще бъде потърсена подходящата форма и да ви подсетим, но това би изглеждало странно за професионалисти, ежедневно боравещи със срокове и факти. Банковата сметка на АПБ е достъпна на нашия сайт и всичко, което искате да изясните за собственото си участие, може да направите като се свържете с някой от нас.

Пожелаваме на всички колеги от Асоциацията на прокурорите в България здраве и много лични и професионални поводи за радост и удовлетворение. 

                                                                                    

                                                                 

Гр.София                                       От  членовете на Управителен съвет

                                                        На АПБ