Публикуваното  на 08.юли  подзаглавие в редакционна статия на централен ежедневник   "ПЛОВДИВЧАНИНЪТ  РУМЕН ПОПОВ Е СМЯТАН ЗА ФАВОРИТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“  е фалшива новина

Управителниятсъвет на Асоциацията на прокурорите в България  заявява  открито и категорично пред българското общество, пред нашите  колеги прокурори, пред съдиите, следователите  и служители в органите на съдебната власт, че  нито сред нас – членовете на  УС, които сме във връзка постоянно, нито от наши членове е бил поставян въпрос за персонална номинация.

Нашето становище беше заявено  на кръглата маса пред Президента на републиката и е публикувано  на сайта на АПБ.

Там са изразени точно и  ясно вижданията и надеждите на повечето ни колеги за качествата на следващия главен прокурор, на когото вероятно предстои още по-труден мандат. 

Уважението  ни към всички средства за информация и към конкретния вестник  не ни позволява да предполагаме друго, освен че този път не е сработил професионалният инстинкт  за обективна оценка надеждността на източниците. 

Управителен съвет на 

Асоциация на прокурорите в България