Уважаеми колеги,

В последните дни на миналия месец наш колега стана обект на злостни, оклеветяващи публикации, нямащи нищо общо с изконната  задача на информационните средства да служат на истината. 

Медийната  атака този път беше насочена срещу прокурор Венета Иванова от Районна прокуратура – Бургас, във връзка с нейната работа като наблюдаващ прокурор по  досъдебно производство, което все още не е приключило.   

Фактите накратко са следните: В два електронни сайта и една печатна медия (препечатала електронната), са публикувани статии   „Свидетели потвърдиха:

Баневи дадоха пари на поръчкова прокурорка в Бургас“, „Отличието на Главния Прокурор не значи имунитет, напротив“. В тези статии се посочва, че  прокурор Венета Иванова е действала в услуга на определени лица. Създават усещания за корупционни практики от страна на прокурора, без никаква конкретика в тази насока. Статиите са публикувани непосредствено след връчване на призовка за явяване в качество на обвиняем и след привличане на  обвиняем по  наблюдаваното от прокурор Иванова дело и явно целят да насадят впечатления  за неправомерни и корупционни действия по същото  дело от нейна страна.  Съзнателно, спазвайки принципа „нулева реклама“, не съобщаваме името на тези медии, където такива „статии“ се  фабрикуват от анонимни „автори“, които нямат доблестта да застанат пред читателите с имената си .

Пълната липса в изложенията на каквито и да е обективни и ясни факти срещу прокурор Иванова и изобилието на непотвърдени от нищо внушения за корупционно поведение на колегата не са нищо повече от  откровени клевети, целящи зловредна атака спрямо прокурора, като  реакция  на упражненото правомощие по чл.219, ал.1 от НПК за привличане на лице в качеството на обвиняем.

След като се запознахме с тези факти, не можем да не изразим острата си реакция срещу подобно отношение, проявено от анонимни автори  към действащи магистрати.

Ние, членовете на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България осъждаме подобно поведение спрямо магистрата въобще и изразяваме пълната си и безрезервна  подкрепа за  прокурор Венета Иванова.

Категорично се доверяваме на прокурор Иванова, че никога и по никакъв повод не е контактувала с участници в конкретното досъдебно производство и е вземала решения безпристрастно, единствено на база вътрешното си убеждение, доказателствата по делото и закона.  

 Считаме, че нападките към прокурор, свързани с изнасяне на неверни и позорящи   внушения  в публичното пространство, заради упражнени правомощия по закон, засягат пряко устоите и авторитета на съдебната система. Съдебната власт е независима, прокурорът и съдът вземат решенията си ръководени от вътрешното си убеждение, закона и доказателствата по делото.  Прокурорите, както и съдиите, не бива да бъдат подлагани по какъвто и да било начин на натиск и оклеветяване, за да могат да изпълняват дейността си само съгласно закона и вътрешното си убеждение. Категорично заявяваме, че в закона и създадените устройствени правила на работа в ПРБ има достатъчно механизми, които да гарантират, че нито един казус, дело, пострадал или подсъдим не може да бъде избран от наблюдаващия прокурор.

Считаме, че чрез действията си, авторите, които и да са те, са уронили престижа и достойнството на журналистическата професия и са нарушили професионалната етика и морал. Те не са изпълнили своите правни и етични задължения и са си послужили с похвати, които имат за цел създаване на неоправдани или непозволени от закона и журналистическата етика пречки за нормалното развитие на съответното досъдебно производство. Твърдо сме против анонимните статии, съдържащи твърдения, уронващи честта и поставящи под въпрос професионализма на всеки един  прокурор  в отговор на упражнените от него правомощия във връзка с разследването и безусловно осъждаме такова поведение.

 

Управителен съвет на

Асоциацията на прокурорите в България

Асоциация на прокурорите в България