Публикуваме  писмо на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, адресирано до г-жа Тина Астола – генерален директор на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“; г-жа Параскеви Мишу – заместник – генерален секретариат на ЕК , Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“, г-н Уилям Слийт – Директор на Дирекция „ Граждани, миграция и сигурност“ при генералния секретариат на ЕК и г-жа Кристин Роже – Генерален директор на Генерална Дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ на съвета на Европейския съюз.

В писмото изрично е изтъкнато, че процедурата по избор на Главен прокурор е протекла публично, открито и при спазване на закона. Като проследяват хронологията събитията членовете на управителните съвети на двете съсловни организации изказват своята категорично становище  за законосъобразност на проведения избор на Главен прокурор на Република България. Широката професионална подкрепа в полза на избрания кандидат – г-н Иван Гешев, изразена от прокурорите и служителите от системата на прокуратурата след проведеното второ гласуване от Пленума на ВСС е още един довод в подкрепа на изразената позиция. 

Писмото може да прочетете в прикачения файл.