ДО

      ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

      ДО

      ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

      ДО

      МЕЖДУНАРОДНАТА       

      АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ  

 

      ДО

      ПРЕЗИДЕНТА

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

      НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПЛЕНУМА

      НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПОСОЛСТВАТА

      НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ

      НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

      В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПОСОЛСТВОТО

      НА САЩ

      В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод състоялия се на 12.12.2021 година брифинг на Прокуратурата на Република България /ПРБ/, на който са оповестени факти за оказан неправомерен натиск върху наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура /СГП/ във връзка с конкретно наказателно производство, Асоциацията на прокурорите в България не може да остане безучастна. Длъжни сме да отбележим, че в историята на ПРБ няма еквивалент на подобно грубо погазване принципа на разделението на властите, нито за толкова агресивно вмешателство в независимостта на съдебната власт!

Изразяваме своята солидарност и подкрепа към нашите колеги прокурори от СГП. Поставянето на условия под формата на ултиматум на наблюдаващи прокурори, придружено с императивен тон и откровени заплахи за търсене на отговорност във връзка с предстоящо решаване на конкретно дело по същество, е недопустимо в едно демократично общество. Подобни опити за оказване на натиск върху магистрати, са в пълен разрез с европейските ценности, към които страната ни се стреми вече дълги години. Ето защо Асоциацията на прокурорите в България няма да се умори да алармира компетентните европейски институции за подобни посегателства на правото, които, за съжаление, вече не са прецедент в страната ни.

Напомняме, че съгласно Становище № 9 /2014/ год. на Консултативния съвет на европейските прокурори, озаглавено „Европейски норми и принципи, засягащи прокурорите /т.н.“Римска харта“/ „Прокурорите трябва да бъдат самостоятелни в своите решения и да изпълняват задълженията си без външен натиск и вмешателство, като се спазват принципите на разделение на властите и отговорността“.

Налице е необяснима и крайно опасна тенденция за целенасочено нагнетяване на напрежение, провокиране на конфликти и създаване на изкуствена конфронтация между изпълнителната власт и Прокуратурата, което е в пълен противовес с интересите на българските граждани. Ние, като професионалисти и граждани алармираме, че подобна институционална война неминуемо би довела до естествен бум на престъпността в страната, хаос и произвол. Изказваме своята признателност и уважение към всички служители на Министерството на вътрешните работи, които изпълняват своите задължения по съвест и в рамките на закона. Липсата на взаимодействие между органите на изпълнителната и съдебната власт ще се отрази неблагоприятно върху гражданите, които очакват Държавата, в лицето на своите институции, да ги защитава и да охранява интересите им.

Оставаме последователни в непримиримостта ни към всякакви форми на уронване престижа на съдебната власт чрез персонални атаки към магистрати от системата на ПРБ.  Призоваваме към законосъобразно,  професионално и отговорно  поведение от страна на всички държавни органи, ангажирани в борбата с престъпността!

 

 

    С уважение:

Управителен съвет 

на Асоциация на прокуроите в България