Изх. № 1/ 2022                                                                                                

              ДО

СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ

ДО

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТОНА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, 24.01.2022 г.

 

В интервю за БНР от 19.01.2022 г. председателят на Съюза на съдиите в България  г-жа Татяна Жилова заявява, че e много ,,oпacнo paздeлянeтo нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт нa двe – Съвeт нa cъдиитe и Съвeт нa пpoĸypopитe, зaщoтo e мнoгo oпacнo пpoĸypaтypaтa дa бъдe ocтaвeнa ĸaтo caмoyпpaвлявaщa ce. Tя имa мoнoпoл въpxy цялoтo дocъдeбнo пpoизвoдcтвo“, както и че според нея ,,обществото трябва да е наясно, че съдът и прокуратурата не са равнопоставени“. 

В тази връзка Асоциацията на прокурорите в България изразява следната позиция:

1. Приветстваме нагласата ВСС да не бъде разделян повече. Никога не сме били привърженици на разделителни линии и разкол в съдебната власт, в която участваме на същите конституционни основания и със същия статут като съдиите и споделяме с тях общите ценности на тази власт и общите отговорности за нейното развитие като независима и компетентна власт в защита на правото.

Посрещаме с недоумение разбирането, че институцията, в която работим, е ,,опасна“, ако се самоуправлява, поради което се нуждае от някакъв неутрализиращ надзор на съдии в Прокурорската колегия на ВСС. Настояваме за конкретно и мотивирано изясняване на съдържанието на понятието ,,опасен“, изхождайки от професионалните си навици да внасяме в почитаемия български съд и да предлагаме на българското общество само мотивирани обвинения и квалификации.

Твърденията за прокурорски монопол върху досъдебната фаза на процеса днес просто не са верни. Те са валидни за тоталитарното минало, чиито ценности и практики като прокурори не следваме и което минало повечето от нас не помнят. Изповядването на подобни вярвания за досъдебната фаза на наказателния процес издава недостиг на опит и осъвременени знания в материята. Подчинявайки се на законите на страната, ние приемаме съдебния контрол върху актовете си, който законодателят е установил, но това няма нищо общо с намесата в управлението на прокуратурата. От самото изказване на председателя на ССБ става ясно, че тази намеса е мярка срещу самоуправлението на прокуратурата, което е елемент от прокурорската независимост. Поради това настояваме да се поясни на какви основания и с каква цел Съюзът на съдиите предлага съдии да участват във вземане на решения по вътрешни въпроси за прокуратурата, които решения все едно подлежат на съдебен контрол и никаква част от които не засягат съда? Как такава претенция се съгласува с принципите за независимост и безпристрастност на съда и прокуратурата и трябва ли да я разбираме като амбиции съдии да кадруват по отношение на прокурори? Тази амбиция има ли граници и къде са?

Твърдението, че съдиите и прокурорите не са равнопоставени, е юридически невярно. Магистратският статус е еднакъв и за двете професии. Надяваме се да не е допуснато смесване на този въпрос с естествената ни неравнопоставеност в наказателния процес. В него безспорно крайните решения взема съдът и ние се подчиняваме на неговия контрол върху актовете ни и на неговия отговор на внесените обвинения. По този въпрос не може да има друго разбиране, той е решен от законодателството, което всички прилагаме, и не засяга кадрови и управленски въпроси на прокуратурата. Не разбираме желанието на съдиите да споделят с нас отговорността за нашите дела предвид отговорността, която носят, за техните.

2. Желаем да получим отговор на въпроса каква част от членовете на Съюза на съдиите подкрепят изказването на председателя в цитираната част, тъй като изказването внушава, че липсва друго мнение. Ние имаме впечатления за конструктивно и основано на взаимно доверие и уважение професионално взаимодействие със съдийската гилдия, включително с наказателните съдии, с които най-често общуваме. Държим да отбележим, че професионални общности на съдии, прокурори и следователи винаги ще има, независимо от състава на правителството и ВСС, административното ръководство на съдебните органи и личността на председателите на съсловните организации и намираме за безразсъдно лекомислено да се сеят ветрове в отношенията помежду ни.

3. Желаем да получим становището на Международната асоциация на съдиите,  на която Съюзът на съдиите е дългогодишен член, как желанието на съдиите да ни управляват се съгласува с етиката на съдийската професия и стандартите за нейната независимост.

Нашето трайно разбиране е, че съдиите и посветените в служба на държавното обвинение, споделят обща мисия за гарантиране на върховенството на правото в държавата, сигурността на обществото и неприкосновеността на правата на гражданите и юридическите лица. И двете гилдии следва да бъдат пощадени от въвличането си в политически и други нечисти борби и да отстояват независимостта си от тях. И двете гилдии имат реални проблеми за решаване, вкл. общи, и могат да постигнат много в реформирането на правосъдието, като си сътрудничат. Като прокурори ние сме заинтересовани от и ще съдействаме на всяка реформена инициатива, която усъвършенства качеството на работата ни и постига по-добра защита на правата и интересите в обществото. 

      С уважение:

Управителен съвет на 

Асоциацията на прокурорите в България