Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България застава изцяло в подкрепа на изявлението на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет /ВСС/ от 05.02.2020 г., с което категорично се осъжда водената в момента негативна кампания срещу прокуратурата. В тази кампания са ангажирани медии, чрез които в публичното пространство се популяризират превратно или изцяло невярно интерпретирани факти и събития, засягащи пряко авторитета на Прокуратурата. Без да се подбират средствата и като се манипулира общественото мнение, чрез умишленото разпространяване на лъжливи факти в някои от средствата за масово осведомяване. Това е обяснимо, защото компроматната офанзива произхожда от лица, засегнати от активната работа на прокуратурата, които са съумели през болезнено дългия преход от тоталитарна към правова държава да изградят  собствени империи. В тези техни запазени територии е наложено пълно пренебрежение към законите на страната, правата на обикновения човек и многовековните морални норми на цивилизованите държави, а собствениците на тези империи имат изградено през десетилетията твърдо усещане за недосегаемост, което сега яростно защитават. 

Прочети още...

Уважаеми колеги, 

По повод предстоящото обсъждане от Пленума на ВСС на увеличението на основните месечни работни заплати на магистратите, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България е уведомил Пленума на ВСС за това, че  продължава да поддържа  своето становище от 21.01.2019 г. В същото становище  сме предложили  и аргументирали „смесен подход“ за изчисляване на увеличението на магистратските възнаграждения, изразен в следното: 

а/  еднакво номинално увеличаване на размера на трудовото възнаграждение на всички магистратите, независимо от нивото на органа на съдебната власт;

б/ увеличаване възнаграждението за придобит ранг, като по този начин бъде разпределена разликата до размера на предвидените в бюджета средства за увеличаване на основните трудови възнаграждения за цялата система.

Тук може да се запознаете със съдържанието на  становище от 21.2019 на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

 

Публикуваме  писмо на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, адресирано до г-жа Тина Астола – генерален директор на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“; г-жа Параскеви Мишу – заместник – генерален секретариат на ЕК , Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“, г-н Уилям Слийт – Директор на Дирекция „ Граждани, миграция и сигурност“ при генералния секретариат на ЕК и г-жа Кристин Роже – Генерален директор на Генерална Дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ на съвета на Европейския съюз.

Прочети още...

 

Изх. № 15/ 2019                                     

                  

 

ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО

ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОЧКОВА,

  

По повод изпратеното до Вас отворено писмо на съдии /основно представители на една от съсловните организации на съдиите в България/, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намираме за необходимо да изразим позиция, както по направените от тях искания, така и за проведените на 24.10.2019 година и на 14.11.2019 година заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет, за избор на главен прокурор на Република България.

Както е известно, заседанията се излъчваха пряко по Българска национална телевизия, Българска национална телевизия- канал 2 и на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет, като по този начин изслушването на г-н Иван Стоименов Гешев– кандидат за поста главен прокурор на Република България, стана обществено достояние и беше проведено пред очите на всички български граждани. Безспорно процедурата беше публична и открита, без аналог, както за страната ни, така и за Европейския съюз. Широката общественост имаше възможност пряко и непосредствено да възприеме всички опити да бъдат саботирани заседанията, тяхната продължителност, обстановката, сигналите за поставени взривни устройства. Видими бяха усилията за създаване на процедурни проблеми без юридически аргументи, като обикновените български граждани изпитаха неудобството от блокирането на ключов столичен булевард в пиков час.

Прочети още...

ДО:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ПРОКУРОРСКА  КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

Уважаеми дами и господа, членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

 

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България със загриженост следи реакцията на сайта „ПИК” по повод публично разгласения случай с г-н Недялко Йорданов.

Хронологията на събитията е следната:

На 15.11.2019 г. в сайта „ПИК” е поместена публикация от личния профил  на г-н  Недялко  Йорданов  във „Фейсбук”. В тази публикация г-н Йорданов споделя, че е привлечен в качеството на обвиняем във връзка с разследване на пътнотранспортно произшествие в което той е участвал. Посочил е, че произшествието било настъпило в гр. Бургас,  в следствие от което била причинена средна телесна повреда на пешеходец. Г-н Йорданов изразил своето недоумение по повод решението на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура– Бургас да утвърди обвинението срещу него, въпреки изричното изявление на пострадалото лице воденото досъдебно производство по случая да бъде прекратено. В публикацията съвсем ясно и недвусмислено е заявено, че решенията на наблюдаващия прокурор „са продиктувани от горе”. Според автора намесата във вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор е реакция на прокуратурата срещу публично изразената от  г-н Недялко Йорданов подкрепа в полза на сина му Асен Йорданов – собственик на сайт „Биволъ”.  

Прочети още...