Във връзка с публикуваното в медиите писмо от името на Съюза на съдиите в България, в което се поставя ултимативно искането за разделяне на ВСС на две независими една от друга колегии,съдийска и прокурорско-следователска, Асоциацията на прокурорите в България счита, че следва да изрази своето професионално становище, което се базира само и единствено на установения в държавата ни конституционен ред.

Прочети още...

     Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява острата си реакция по отношение на всички некоректни посегателства срещу имиджа и авторитета на прокурорската институция. Такова посегателство беше извършено от Валери Симеонов, съпредседател на ПП НФСБ, в негово интервю, дадено за радио „К2“, публикувано в информационна агенция „Пик“, в събота, 8 март 2014 година.  В него той използва унизителни изрази, чието внушение е директна атака срещу прокуратурата и личността на главния прокурор.  

Прочети още...

Във връзка с публикуваното в медиите изявление на г-н Калин Калпакчиев – член на ВСС, според което процесуалното поведение на прокурорите, поискали отвода на съдия Димитрина Ангелова е неетично и морално укоримо, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира за свой ангажимент публично да огласи позицията си.

Прочети още...

Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява категоричното си становище, че в държава като нашата, устройството на която е изградено върху демократичните принципи и която гради демократично гражданско общество и съответстващи му институции, не следва да се разрешават и допускат улични протести за упражняване на натиск върху магистрати

Прочети още...

31 Януари 2013

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България поздравява новите заместници на Главния прокурор г-н Камен Михов, г-жа Ася Петрова, г-жа Пенка Богданова и г-н Борислав Сарафов.

Пожелаваме им да отстояват мъдри и принципни решения в полза на справедливостта и чрез високия си професионализъм, и реформаторски умения да спомогнат за по-ефективната работа на Прокуратурата на Република България.

Прочети още...