Стратегията на Министерството на правосъдието за продължаване на реформата на Съдебната власт в условията на пълноправно членство в Европейския съюз е одобрена от Министерския съвет на 23.06.2010 година. От тази дата насам в обществения живот настъпиха разнородни по своя характер събития, които породиха разгорещени дебати в публичното пространство за необходимостта от провеждане на реформи в съдебната система при съблюдаване на нейната независимост.

Прочети още...

Тревожен е фактът колко бързо и с лекота се посяга публично на независимостта на българския съд,  колко бързо и диаметрално в последните дни /по повод постановени присъди/ се променят оценките за работата му.

Прочети още...

Изразяваме тревога, че съсловна организация на магистрати застава в защита на твърденията на висш магистрат за упражняван натиск от политици и манипулативни за кадровите му намерения действия на прокуратурата, поднесени пред широката общественост само като удобни изводи, без конкретизиране на проверяеми аргументиращи факти.

Прочети още...

През 2010 година правителството прие „Концепция за наказателната политика за периода 2010 – 2014 година”. Нейното създаване е продиктувано не само от поетите от страната международни ангажименти, но и от необходимостта да се изгради правна рамка, която да гарантира стабилитет на уредбата в областта на наказателната политика, както и „подчиняване инициативите на държавата в областта на контрола върху престъпността и предотвратяването, разкриването и наказването на престъпленията на единна стратегическа визия”.

Прочети още...

Във връзка с публикуваното в медиите писмо от името на Съюза на съдиите в България, в което се поставя ултимативно искането за разделяне на ВСС на две независими една от друга колегии,съдийска и прокурорско-следователска, Асоциацията на прокурорите в България счита, че следва да изрази своето професионално становище, което се базира само и единствено на установения в държавата ни конституционен ред.

Прочети още...