06 Ноември 2012

Във връзка с предизвикалото широк отзвук сред магистратите и обществото поведение на подсъдимия по т.н. дело „Килърите” Петър Атмаджов спрямо представителите на Прокуратурата, ангажирани по делото, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира за свой дълг и ангажимент публично да огласи позицията си.

Прочети още...

26 Октомври 2012

По повод отвореното писмо на прокурорите при Окръжна прокуратура – Стара Загора, което получи широк отзвук в прокурорската гилдия и предвид обстоятелството, че е крайно неприемливо наказателно преследвани лица да реализират натиск и реваншизъм върху магистрати посредством държавен орган, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите намира за необходимо да изложи своята позиция.

Прокурорът в Окръжна прокуратура Стара Загора Ваня Меранзова Керанова наблюдава досъдебно производство, добило медийна известност под наименованието „Лихварите”. Един от обвиняемите по това дело е Илчо Тенев Илев.

Прочети още...

25 Септември 2012

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България поздравява от сърце новите членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите г-жа Елка Атанасова, г-н Камен Ситнилски, г-н Михаил Кожарев и г-н Румен Боев, избрани след убедително представяне и измежду качествени конкуренти.

Пожелаваме им здрави нерви и реформаторско упорство, с които да отстояват мъдри и принципни решения в полза на справедливостта, високия професионализъм и обществените очаквания за по-ефективна работа на съдебната система.

Прочети още...

12 Септември 2012

Прокурор Румен Боев е издигнат като кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет от прокурорите в Пловдивски съдебен район. В мотивите си колегите подчертават личните му и професионални качества, които го правят напълно подходящ, за да заеме достойно престижната позиция в съдебния съвет.

Професионалният стаж на прокурор Боев е протекъл изцяло в съдебната система. Той познава отлично тънкостите на работата и в прокуратурата, и в съда. Работил е като следовател, а впоследствие и като прокурор във Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив. През 1998 г. е бил назначен от ВСС на длъжността заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, която длъжност е заемал до 12.11.2009 г., когато, поради изтичане на два последователни мандата, е бил преназначен за прокурор в същата прокуратура.

Прочети още...

12 Септември 2012

Камен Ситнилски е издигнат за изборен член на Висшия съдебен съвет от прокурорите във ВКП, Софийска районна прокуратура, и от общото събрание на Апелативна прокуратура – София и Специализираната прокуратура. Обстоятелството, че прокурор Ситнилски е номиниран от няколко звена в прокуратурата показва признанието и уважението, което колегите изразяват към личните качества, професионализма и успешната му кариера като магистрат.

Камен Ситнилски е редовен член на Асоциацията на прокурорите в България. Участва активно в дейността на Асоциацията, като при възможност е подкрепял повечето от инициативите на УС на АПБ.

Прочети още...