ДО

            МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РБ

 

          КОПИЕ         НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

 

КОПИЕ         МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

 

КОПИЕ         ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РБ

КОПИЕ         МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБ

 

 

МИНИСТЪР ГОРАНОВ,

 

На 26.02.2015 г. пред Висшия съдебен съвет на Република България заявихте: „Не мога да приема за нормално просто да има увеличения на заплатите, защото това го изисква законът”.

Асоциацията на прокурорите в България не може нито да приеме, нито толерира подобно отношение към законността. Ако в една държава министър не приема за нормално да спази закона, то този министър не живее в правова държава.

Припомняме, че разпоредбата, която не приемате за нормално да спазите, е предвидена в закона гаранция за независимостта на съдебната от изпълнителната власт. И затова е предвидена в закон от законодателната власт. Защото в правовата държава законите се спазват, а властите са разделени. Невъзможно е политически активните законодателна и изпълнителна власт да гарантират правата на човека без третата власт – съдебната. Припомняме Ви и думите на Монтескьо „Не може да има също така свобода, ако съдебната власт не е отделена от законодателната и изпълнителната. Ако тя е съединена със законодателната, животът и свободата на гражданина ще се окажат във властта на произвола, защото съдия ще бъде законодателят. Ако съдебната власт е съединена с изпълнителната, съдията би могъл да има силата на угнетителя.“

Прочети още...

    С предложената през месец октомври от Министерството на правосъдието Актуализация на Стратегията за съдебната реформа започна необратимия процес на промени  в съдебната власт.  Проведените дискусии в средите на магистратите и обявените становища идентифицираха слабите места в съдебната система. Категорична и осъзната е необходимостта  да се преодолеят грешките и злоупотребите в системата, които блокират нейното развитие и  подкопават нейния авторитет в обществото.  

Прочети още...

Стратегията на Министерството на правосъдието за продължаване на реформата на Съдебната власт в условията на пълноправно членство в Европейския съюз е одобрена от Министерския съвет на 23.06.2010 година. От тази дата насам в обществения живот настъпиха разнородни по своя характер събития, които породиха разгорещени дебати в публичното пространство за необходимостта от провеждане на реформи в съдебната система при съблюдаване на нейната независимост.

Прочети още...

Тревожен е фактът колко бързо и с лекота се посяга публично на независимостта на българския съд,  колко бързо и диаметрално в последните дни /по повод постановени присъди/ се променят оценките за работата му.

Прочети още...

Изразяваме тревога, че съсловна организация на магистрати застава в защита на твърденията на висш магистрат за упражняван натиск от политици и манипулативни за кадровите му намерения действия на прокуратурата, поднесени пред широката общественост само като удобни изводи, без конкретизиране на проверяеми аргументиращи факти.

Прочети още...