Асоциацията на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Михаил Кожарев за член на Висшия съдебен съвет.

Г-н Кожарев е издигнат за кандидат от събранията на прокурорите от Софийска районна прокуратура и Върховна административна прокуратура. Обстоятелството, че е подкрепен едновременно от две престижни прокурорски звена показва доверието, с което се ползва кандидата за висшия съдебен орган.

Прочети още...

Г-жа Елка Атанасова е пример за магистрат, който е посветил целия си професионален път, от завършване на университета до днес, на служба в Прокуратурата на Република България.

Колегата Атанасова завършва СУ „Св. Климент Охридски“ през 1991 г. и е правоспособен юрист от 1992 г. В същата година е постъпила на работа като младши прокурор в РП – Петрич, а от м. ноември 1993 г. е прокурор в РП – Петрич. От м. септември 1994 г. до м. май 2006 г. тя е заемала последователно длъжностите прокурор в РП – Сандански и районен прокурор на РП – Сандански, а през м. май 2006 г. – след почти 14 години стаж в районна прокуратура, е повишена като прокурор в ОП – Благоевград. От м. юли 2009 г. г-жа Атанасова е административен ръководител на ОП – Благоевград, която длъжност изпълнява и в момента.

Прочети още...

Асоциация на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Даниела Ангелова за член на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Ангелова е доказан професионалист, израстнала в кариерата, следвайки всички стъпала от районната прокуратура до ръководител на окръжната инстанция. Тя е деен член на Асоциация на прокурорите в България.

Прочети още...

Във връзка с предизвикалото вълнение сред магистратите и широката общественост решение на Висшия съдебен съвет от 12.07.2012 г. да наложи на съдия Мирослава Тодорова – председател на Съюза на съдиите в България, най-тежкото предвидено по закон дисциплинарно наказание – уволнение, Управителният съвет на АПБ намира за свой неотменен ангажимент да заяви позицията си.

Прочети още...

Във връзка с излъченото по Нова ТВ предаване „Разследване” на 26.02.2012г. бих желал да направя следните уточнения. Чувствам се лично засегнат и оскърбен от начина, по който взетото от мен принципно становище по темата „употреба на алкохол от магистрати” беше използвано в предаването.

Прочети още...