Изразяваме тревога, че съсловна организация на магистрати застава в защита на твърденията на висш магистрат за упражняван натиск от политици и манипулативни за кадровите му намерения действия на прокуратурата, поднесени пред широката общественост само като удобни изводи, без конкретизиране на проверяеми аргументиращи факти.

Прочети още...

През 2010 година правителството прие „Концепция за наказателната политика за периода 2010 – 2014 година”. Нейното създаване е продиктувано не само от поетите от страната международни ангажименти, но и от необходимостта да се изгради правна рамка, която да гарантира стабилитет на уредбата в областта на наказателната политика, както и „подчиняване инициативите на държавата в областта на контрола върху престъпността и предотвратяването, разкриването и наказването на престъпленията на единна стратегическа визия”.

Прочети още...

Във връзка с публикуваното в медиите писмо от името на Съюза на съдиите в България, в което се поставя ултимативно искането за разделяне на ВСС на две независими една от друга колегии,съдийска и прокурорско-следователска, Асоциацията на прокурорите в България счита, че следва да изрази своето професионално становище, което се базира само и единствено на установения в държавата ни конституционен ред.

Прочети още...

     Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява острата си реакция по отношение на всички некоректни посегателства срещу имиджа и авторитета на прокурорската институция. Такова посегателство беше извършено от Валери Симеонов, съпредседател на ПП НФСБ, в негово интервю, дадено за радио „К2“, публикувано в информационна агенция „Пик“, в събота, 8 март 2014 година.  В него той използва унизителни изрази, чието внушение е директна атака срещу прокуратурата и личността на главния прокурор.  

Прочети още...

Във връзка с публикуваното в медиите изявление на г-н Калин Калпакчиев – член на ВСС, според което процесуалното поведение на прокурорите, поискали отвода на съдия Димитрина Ангелова е неетично и морално укоримо, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира за свой ангажимент публично да огласи позицията си.

Прочети още...