25 Септември 2012

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България поздравява от сърце новите членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите г-жа Елка Атанасова, г-н Камен Ситнилски, г-н Михаил Кожарев и г-н Румен Боев, избрани след убедително представяне и измежду качествени конкуренти.

Пожелаваме им здрави нерви и реформаторско упорство, с които да отстояват мъдри и принципни решения в полза на справедливостта, високия професионализъм и обществените очаквания за по-ефективна работа на съдебната система.

Прочети още...

12 Септември 2012

Прокурор Румен Боев е издигнат като кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет от прокурорите в Пловдивски съдебен район. В мотивите си колегите подчертават личните му и професионални качества, които го правят напълно подходящ, за да заеме достойно престижната позиция в съдебния съвет.

Професионалният стаж на прокурор Боев е протекъл изцяло в съдебната система. Той познава отлично тънкостите на работата и в прокуратурата, и в съда. Работил е като следовател, а впоследствие и като прокурор във Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив. През 1998 г. е бил назначен от ВСС на длъжността заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, която длъжност е заемал до 12.11.2009 г., когато, поради изтичане на два последователни мандата, е бил преназначен за прокурор в същата прокуратура.

Прочети още...

12 Септември 2012

Камен Ситнилски е издигнат за изборен член на Висшия съдебен съвет от прокурорите във ВКП, Софийска районна прокуратура, и от общото събрание на Апелативна прокуратура – София и Специализираната прокуратура. Обстоятелството, че прокурор Ситнилски е номиниран от няколко звена в прокуратурата показва признанието и уважението, което колегите изразяват към личните качества, професионализма и успешната му кариера като магистрат.

Камен Ситнилски е редовен член на Асоциацията на прокурорите в България. Участва активно в дейността на Асоциацията, като при възможност е подкрепял повечето от инициативите на УС на АПБ.

Прочети още...

12 Септември 2012

Прокурор Цветанка Гетова е административен ръководител на третата по големина районна прокуратура в България. В продължение на пет години под нейно ръководство Варненската районна прокуратура постигна отлични резултати в борбата срещу престъпността, а г-жа Гетова извоюва име на сериозен, честен и последователен човек и магистрат.

Г-жа Цветанка Тинкова Гетова се дипломира като юрист през 1996 г. Работи като прокурор в РП – Сливен, а след това е прокурор в РП – Варна. На 16.07.2007 г. встъпва в длъжност „Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Варна. С Решение на ВСС е повишена на място в ранг „Прокурор в ОП”.

Прочети още...

12 Септември 2012

Асоциация на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Магдалена Лазарова за член на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Лазарова е доказан професионалист, прокурор, който е израстнал в кариерата, следвайки всички стъпала - от районната прокуратура, през окръжната инстанция до заместник административен ръководител в Апелативна прокуратура София. Тя  е млад човек, изградил се като юрист в последните 16 години, необременен с тежкото наследство на тоталитарното минало на съдебната власт.

Прочети още...