Във връзка с предизвикалото вълнение сред магистратите и широката общественост решение на Висшия съдебен съвет от 12.07.2012 г. да наложи на съдия Мирослава Тодорова – председател на Съюза на съдиите в България, най-тежкото предвидено по закон дисциплинарно наказание – уволнение, Управителният съвет на АПБ намира за свой неотменен ангажимент да заяви позицията си.

Прочети още...

Във връзка с излъченото по Нова ТВ предаване „Разследване” на 26.02.2012г. бих желал да направя следните уточнения. Чувствам се лично засегнат и оскърбен от начина, по който взетото от мен принципно становище по темата „употреба на алкохол от магистрати” беше използвано в предаването.

Прочети още...

Становището е провокирано от противоречията между изпълнителната власт и съдийската общност и е следствие от негативните констатации, намерили място в последните доклади на Европейската комисия за напредъка на България по механизмите за сътрудничество и проверка.

Прочети още...

Постоянният процес на съдебна реформа възобнови търсенето на подходящия модел на Висш съдебен съвет и на мерки за повишаване на ефективността, независимостта и легитимността на съдебната власт. В контекст на противоречия между изпълнителната власт и съдийската общност и подклаждана от традиционно негативните констатации на Европейската комисия за напредъка на България по механизмите за сътрудничество и проверка, дискусията достигна етап на нови предложения за промени на Закона за съдебната власт.

Прочети още...

По повод предизвикалото обществен интерес открито писмо на бившия народен представител и посланик на Република България г-н Едвин Сугарев до ВСС и други институции, с което се оспорват професионалните и нравствени качества на прокурора Росен Димов и се излагат аргументи против назначаването му за прокурор във ВКП след проведен конкурс по ЗСВ, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите счита, че дължи огласяване на своята позиция по някои от твърденията и оценките, съдържащи се в откритото писмо.

Прочети още...