По повод предизвикалото обществен интерес открито писмо на бившия народен представител и посланик на Република България г-н Едвин Сугарев до ВСС и други институции, с което се оспорват професионалните и нравствени качества на прокурора Росен Димов и се излагат аргументи против назначаването му за прокурор във ВКП след проведен конкурс по ЗСВ, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите счита, че дължи огласяване на своята позиция по някои от твърденията и оценките, съдържащи се в откритото писмо.

Прочети още...

 

gerbУважаеми колеги,

С РЕШЕНИЕ № 9 от 4 октомври 2011 г. по конституционно дело № 7 от 2011 г. Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли 2009 г., последно изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2010 г.) в частта “следствена”.

Прочети още...