Становището е провокирано от противоречията между изпълнителната власт и съдийската общност и е следствие от негативните констатации, намерили място в последните доклади на Европейската комисия за напредъка на България по механизмите за сътрудничество и проверка.

Прочети още...

Постоянният процес на съдебна реформа възобнови търсенето на подходящия модел на Висш съдебен съвет и на мерки за повишаване на ефективността, независимостта и легитимността на съдебната власт. В контекст на противоречия между изпълнителната власт и съдийската общност и подклаждана от традиционно негативните констатации на Европейската комисия за напредъка на България по механизмите за сътрудничество и проверка, дискусията достигна етап на нови предложения за промени на Закона за съдебната власт.

Прочети още...

По повод предизвикалото обществен интерес открито писмо на бившия народен представител и посланик на Република България г-н Едвин Сугарев до ВСС и други институции, с което се оспорват професионалните и нравствени качества на прокурора Росен Димов и се излагат аргументи против назначаването му за прокурор във ВКП след проведен конкурс по ЗСВ, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите счита, че дължи огласяване на своята позиция по някои от твърденията и оценките, съдържащи се в откритото писмо.

Прочети още...

 

gerbУважаеми колеги,

С РЕШЕНИЕ № 9 от 4 октомври 2011 г. по конституционно дело № 7 от 2011 г. Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 27 юли 2009 г., последно изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2010 г.) в частта “следствена”.

Прочети още...