Печат 

Уважаеми колеги,

На 28.10.2011 г. от 14.00 до 17.00 часа, в гр. София, Конферентна зала на ВКС на РБ, Фондация за развитие на правосъдието проведе кръгла маса на тема „Правните предизвикателства пред информационното общество“. Публичната дискусия бе първата от серия прояви на Фондацията, насочени към осигуряване професионален диалог по актуални, но недостатъчно обсъждани проблеми, въпреки несъмненото си значение за общественото развитие.

В кръглата маса взеха участие представители на Министерството на правосъдието, Националния съюз на юрисконсултите, Българския Хелзинкски комитет, Фондация ,,Право и интернет“, БЛПЧ към ООН, адвокатски дружества, представители на банкови институции, студенти от различни висши учебни заведения и др. Асоциацията на прокурорите в България също взе участие, като изпрати двама свои представители от СРП.

Дискусията бе открита от д-р Ива Пушкарова, след което думата бе предоставена на д-р Стоян Ставру и Иво Емануилов /експерти на Фондацията/, които представиха свои актуални изследвания, посветени на правата и правонарушенията в интернет, електронния документ и електронния подпис в съдебната практика.

Д-р Стоян Ставру в презентациите си на теми „Достъп до информация в интернет” и „Деликтите в интернет” постави последователно въпроси за правото на управление на лично публикувана или свързана с личността на човека информация, управление на интернет-идентичности, виртуални социални мрежи и някои патологии във виртуалните отношения, като създаване на фиктивно обществено мнение чрез управление на фиктивни или „кражба” на истински профили /астротърфинг/, нерегламентиран достъп до лични данни, „кражба” на профили, кибертормоз и др. Акцентира върху правната интерпретация на вредата във връзка с приканването за ползване на платени услуги или предоставяне на данни чрез фалшиви заплахи /scareware/, неоповестеното персонализиране /филтриране/ на резултатите при търсене на информация, фишинга. Иво Емануилов представи актуални механизми за водене на преговори и сключване на договори във виртуалната среда.

Състоя се и дискусия, в хода на която участниците поставиха въпроси върху виртуалното договаряне и електронното документиране, вкл. свободата да се приемат изцяло общите условия при сключване на потребителски договори, формата на волеизявлението за приемане, характера на преговорите при чат-общуване, както и съдебната практика по Закона за електронния документ и електронния подпис.

Състоялата се инициатива бе с подчертан практически принос към изясняване на механизмите за регулирането на отношенията в интернет, отражението на виртуалната среда върху съдържанието и начина на упражняване на някои права, както и към специфичните правонарушения, които се извършват в нея.