Печат 

Уважаеми дами и господа,

Скъпи колеги,

Преди две години имах възможността да обменя с представители на Фондацията „Америка за България” няколко думи относно моите виждания за бъдещото развитие на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ).

Разказах им за усилията, които полагам за превръщането на Асоциацията в организация на прокурорите, заради самите тях. В рамките на тази среща възникна идеята за новото списание. Бюлетинът на АПБ беше на път да изчерпи потенциала си. Форматът на изданието беше постничък и недодялан.

Нямаше я динамиката, която да накара читателите да го търсят и да го четат. Гилдията имаше нужда от сплотяване, от собствен облик, от място за изява. И всичко това – на фона на откровено изразяваното в медиите обществено недоволство от работата на прокуратурата, което на моменти надхвърляше рамките на благоприличието и придобиваше... брутални измерения.

Въпреки че изпитвах известно притеснение, в крайна сметка не се сдържах и споделих болката си от несправедливото отношение към прокурорите. Колегите от Фондацията предложиха да помогнат с каквото могат за промяна на негативната тенденция. Така се стигна до идеята в рамките на две години, с финансовата помощ на Фондацията, да се ангажираме и да създадем ново списание, което да се опита да пречупи стереотипите, да надскочи тесногилдийния бюлетин и да стане трибуна за изява на широк кръг представители на прокуратурата, съда и следствието.

Разбира се, след тази първа среща многократно сме обсъждали различни въпроси, свързани с издаването на списанието. Но винаги дискусията е следвала основната идея за новаторство и реформа. Списанието трябва да заеме своето място като фактор за съдебната реформа.

Една от най-важните теми, която вълнува магистратите от две десетилетия, е темата за съдебната реформа. Тя присъства на страниците на различните медии и се подхваща – с повод или без – от преставителите на изпълнителната власт, особено когато се очаква от този въпрос да се извлекат политически дивиденти.

Всъщност, въпреки непрекъснатите структурни и законодателни промени, съдебната власт все още не работи по начина, по който всички очакваме да работи съдебната система на държава – членка на ЕС. Затова смятаме, че списанието следва да постави на дневен ред, последователно, провокативно и амбициозно, задълбочено и сериозно, темата за това, какво трябва да направят самите магистрати, за да бъде реформирана системата.

Искаме списанието да направи така, че гласовете на прокурорите и съдиите да се чуват високо и ясно. Тоест – исканията и предложенията ни към Висшия съдебен съвет, Министерството на праводсъдието и Народното събрание не само да бъдат „доставяни” на съответните адреси, но да бъдат осмисляни и използвани при подготовката на един или друг законов или подзаконов нормативен акт, при формирането на една или друга политика.

Какво очакваме от новото списание?

То трябва да се превърне в специализирано издание в областта на наказателното право, процес и правозардаване. За тази цел усилията на редакционната колегия и на Управителния съвет на Асоциацията са насочени към привличането като автори на най-изтъкнатите учени и университетски преподаватели в тази област.

Ще се стремим на страниците да има място за нови научни разработки и интерпретации. Теорията и практиката следва да се срещат тук.

Чрез преподавателите целта ни е да стигнем до университетите, да влезем в аудиториите и да накараме младите хора да се заинтересуват от проблемите на наказателното правораздаване. За да сме сигурни, че в бъдеще най-добрите студенти ще стават прокурори и съдии по призвание, а не поради някакви „други” причини.

Две години са много и малко. Очакват ни осем броя на списанието „Теза”. Надяваме се те наистина да са толкова увлекателни и интересни, че читателите да очакват продължението с нетърпение. Но не трябва да забравяме, че освен със списание, ние ще разполагаме с електронно издание.

На уебсайта на АПБ ще очакваме интересни публикации, новини и теми, които ежедневно вълнуват магистратите. Голямо значение за нас има и форумът в уебсайта на списанието, който, като си позволихме известен риск, направихме публичен. Ние си даваме сметка, че във форума ще четем недотам лицеприятни нападки към прокурорите и съдиите, но мнението на издателите е да посрещаме смело истината, а тя е ясна – хората не ни обичат.

Ето защо искрено вярвам, че всички ние ще напрегнем сили и ще се преборим с тази негативна тенденция. Надяваме се „Теза” и електронното издание да се превърнат в сериозни оръжия за промяна на общественото мнение. А как ще стане това, е ясно – с честност и отговорност.

Разчитаме на сътрудничеството с Адвокатската колегия, със Съюза на съдиите, Съюза на административните съдии, Висшия съдебен съвет и всички хора, които имат интерес от качественото реформиране на съдебната система и нейното ефективно функциониране.

Една от най-трудните задачи беше да измислим име на списанието. В продължение на месеци бяхме поставили на обсъждане името на бъдещото списание. Имаше различни предложения. В крайна сметка, в рамките на едно емоционално събиране на редакционната колегия, след разгорещени спорове, всички се обединихме около името ТЕЗА. Защото прокуратурата изгражда тези, доказва тези и воюва с тези! Защото разменяме различни тези. Защото тезата е динамика и воля, тя е търсене и ново начало. Доказаната и обоснована теза може да обедини прокурорите и да създаде мостове между враждуващи страни. Пред доказаната теза, както много добре е известно, дори ... адвокатите мълчат! Името ТЕЗА е одобрено с решение на Управителния съвет на Асоциацията и ще стои на страниците на новото списание в бъдеще.

Няколко думи за редакционната колегия и редакционния съвет на списанието.

В редакционната колегия преобладават представителите на Асоциация на прокурорите, но сме привлекли и хора, които не са от нашите среди. Дори един от членовете не е юрист. Идеята е този орган да работи самостоятелно и доколкото е възможно – независимо. Следвайки, естествено, основната идея – да направим съдебната система малко по-добро и уважавано място.

Редакционният съвет е нашият обществен орган, който с авторитета си трябва да стане основата, върху която да стъпим здраво в осъществяване на поставените задачи. Изключително съм щастлив, че в него се съгласиха да влязат уважавани хора, които са дали и дават своя принос за развитието на науката, обучението, образованието и наказателното правораздаване. Иска ми се да спомена всички членове: проф. Снежана Начева – преподавател по публичноправни науки, бивш конституционен съдия и член на Изпълнителния съвет на СЮБ; проф. Маргарита Чинова – преподавател по Наказателен процес и член на Консултативния съвет към главния прокурор; проф. Никола Манев – преподавател по Наказателно право и член на Консултативния съвет към главния прокурор; доц. Сашо Пенов – преподавател по Административно право, декан на Юридическия факултет в Софийския университет „Свети Климент Охридски” и член на Консултативния съвет към главния прокурор; проф. Момяна Гунева – декан на Юридическия факултет в Бургаския свободен университет; Стефка Стоева – конституционен съдия и председател на Съюза на административните съдии; адвокат Георги Гатев – член на Висшия съдебен съвет; Драгомир Йорданов – директор на Националния институт на правосъдието; Калин Калпакчиев – съдия в Софийския апелативен съд, наказателно отделение, член на Съюза на съдиите в България; адвокат Иван Груйкин; Васил Миков – прокурор във Върховната касационна прокуратура и председател на Съюза на прокурорите в България.

Смятам, че подкрепени от тези хора, издателите от АПБ и редакционната колегия можем смело да вървим напред и да направим „Теза” едно наистина уважавано, търсено и полезно издание, да го направим списание на всички магистрати!

Бих искал да благодаря на приятелите от Фондацията „Америка за България” и лично на г-н Ленко Ленков – директор на правната програма, за това, че ни повярваха и ни подкрепиха не само финансово, но и с нови идеи.

Заявявам, че ще положим максимални усилия да оправдаем доверието!

Камен Михов

Председател на АПБ