На 31 октомври Министерският съвет внесе в Народното събрание проектозакона за Бюджет 2012. До момента със свои доклади са излезли четири постоянни парламентарни комисии – по правни въпроси; по земеделието и горите; по икономическата политика, енергетиката и туризма, по труда и социалната политика.

Според Закона за нормативните актове, преди да бъдат внесени в деловодството на Народното събрание, „четива” като проектозакона за държавния бюджет трябва да бъдат подложени на сериозно обществено обсъждане. И понеже „това” за пореден път не се случва (защото обсъждането на ниво институции и ведомства може и да е сериозно, но в никакъв случай не е обществено), днес си позволяваме да публикуваме две неща.

Първо - онзи сегмент от проектозакона за Бюджет 2012, който засяга пряко нормалното функциониране на съдебната система,озаглавен е „Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. – в програмен формат” и е „подписан” от Министерството на правосъдието.

И второ - докладът на Комисията по правни въпроси, чието предназначение е да ни запознае с „похвалите и оплакванията”, с които заинтересуваните институции и потърпевшите ведомства са „изпратили” проектозакона за държавния бюджет по стръмния път към… „Държавен вестник”.