Уважаеми колеги,

Съюзът на юристите в България подготвя издаването на литературния сборник "Темида - 5", чийто юбилеен пети брой ще бъде издаден през 2013 г.

Проф. д-р Снежана Начева, председател на Културния дом към Съюза на юристите в България в писмо до г-н Камен Михов, председател на АПБ насърчава всички пишещи юристи да кандидатстват за участие в литературния алманах.

Желателно е да се изпращат до пет стихотворения, до десет епиграми и/или до три къси разказа с общ обем не повече от шест машинописни страници от един автор не по-късно от 31 юли 2012г.

Материалите за публикация ще бъдат подбрани от редакционна колегия в състав:

Председател - проф. д-р Кино Лазаров

Членове - Димитър Генчев, Стоян Цончев и Венцислав Радков

и публикувани в юбилейното издание на алманаха през 2013 г.

Изпращайте Вашите произведения на адрес:

София - 1000

ул. "Пиротска", № 7

Културен дом при СЮБ

За Сабиха Мехмедова

Секретар на Културния дом

В създадения към Културния дом към Съюза на юристите в България литературен клуб, още от 1961 г., са приобщени пишещи юристи - поети и писатели, между които и членуващи в различни писателски съюзи, автори на самостоятелни стихосбирки и книги. Представянето на техни публикации в литературни четения и рецитали правят от клуба едно отворено общество на ценителите на словестността. От 1993 г. до сега са издадени 4 литературни сборника - "Темида" (1993), "Темида 2" (2003 г.), "Темида 3" (2007 г.), "Темида 4" (2010 г.) със стихове и разкази на пишещи юристи. Тук присъстват и утвърдени автори, и първи публикации на колеги, грижливо подбрани от един от постоянните ни автори - проф. Кино Лазаров.