Печат 

Уважаеми колеги,

От 02.02.2012г. Асоциация на прокурорите в България има свой собствен и самостоятелен офис. Той се намира на адрес: гр. София, ул. Алабин №34.ет.1.


Идеята да се наеме офис отдавна се обсъжда от Управителния съвет на АПБ.
Основните причини за отлагането до този момент бяха финансови. Аргументът да не натоварваме бюджета на АПБ беше основателен и основен.
В рамките на последните две години Асоциацията израстна, натрупа енергия и започна все повече и повече нови разностранни дейности.

Ясно пролича нуждата от увеличаване на административния капацитет с нови хора, които да се ангажират с нарастналия документооборот и контактите с нови пратньори.
Стартира проектът Списание „Теза”. За осъществяването на този проект беше сформирана редакционна колегия от шестима редактори, която провежда редовни работни заседания. Електронната страница на асоциацията се превърна в новинарска, а това означава ежедневни ангажименти от страна на екипа, който поддържа сайта.
През месец май очакваме най - после да започне изпълнението на проекта на асоциацията на тема "Наказателно - правна защита на околната среда", който се финансира от швейцарското правителство. Именно в рамките на този проект ще финансираме разноските за офиса като собствен принос. Проектът е изключително важен за България, за българската прокуратура и Асоциация на прокурорите в България. В този проект ще бъдат ангажирани много колеги, експерти и преподаватели. Именно за успешната реализация на проекта е изключително важно да разполагаме със собствен офис.
И не на последно място, за Управителния съвет на Асоциацията беше важно да осигури място за срещи за всички колеги, които членуват в организацията.
Искам от името на УС на АПБ да ви приканя да посещавате редовно офиса на Асоциацията. Той е ваш и ще го направим уютно място, където се надяваме да срещате приятели и да реализирате вашите идеи в името на целите, които заедно сме си поставили с членството ни в прокурорската организация.

Камен Михов
Председател на АПБ