Печат 

Съгласно Закона за съдебната власт възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната система са функция от средномесечната заплата в бюджетната сфера. Както е известно, ВСС наложи мораториум върху заплатите в съдебната власт през 2010г. и оттогава актуализация на заплатите не е правена, независимо от ръста на средномесечната заплата и инфлацията в страната и независимо от огромния брой незаети щатове, кадровите проблеми в системата и силно влошените условия на труд в множество съдилища и прокуратури.

 По отношение на магистратите съществува ограничение да извършват каквато и да било търговска дейност, да упражняват свободна професия или друга платена професионална дейност и да получават каквито и да било възнаграждения от правоотношения с физически или юридически лица с изключение на възнаграждения от научна и преподавателска дейност.

 На следващо място темата за бонусите в съдебната система е любима на българските медии, но тя често и неоправдано се преекспонира. Вече традиционно в края на всяка година в медиите изобилстват заглавия относно раздадени 13-та заплата и бонуси „под масата”, без да се отдава значение на безспорния факт, че съдилищата и прокуратурите са претоварени, а магистратите работят на ръба на възможностите си.

 Управителния съвет на АПБ заявява твърдото си намерение да инициира повишаване на заплатите в съдебната система, така че магистратите и служителите да получат законно, справедливо и достойно възнаграждение за положения от тях труд!