Книгата на проф. Сивков е посветена на координацията в държавното управление и нейното съотношение с централизацията и децентрализацията. Тя се спира на особеностите на координацията в държавното управление, нейните видове и проявления. Освен това са представени и различни теоретични модели на координация, които биха могли да имат практическо значение.

Отделено е особено внимание на връзката с централизацията и децентрализацията в държавното управление. Координацията е разгледана и като проявление на компетентността като основна характеристика на изпълнителната власт.

Книгата би породила интерес сред студенти, теоретици и практикуващи юристи, а също така и сред тези, които работят на високите нива в държавната администрация.