Печат 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Нашата колега Николинка Минчева продължава своята борба с онкологично заболяване вече седем месеца. Тя е само на 41 години.

Единственото, което можем да направим за нея е да съберем средства, с които да я подпомогнем финансово, за да продължи лечението й в чужбина.

Обръщаме се към всички Вас с молба за помощ за лечението на Ники!

Средствата могат да бъдат превеждани по сметка в банка:  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG93UNCR76301018872210

BIC: UNCRBGSF

Николинка Русева Минчева

Или на ръка в Районна прокуратура – Бургас.