Печат 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България обявява, че започва обсъждане на кандидатури за длъжността „Главен инспектор” на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/.  След проведените разисквания на качествата, на които трябва да отговаря кандидата УС на АПБ се обедини около следното:

Главният инспектор на ИВСС осъществява организационно и методическо ръководство на Инспектората, чиято основна функция е да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост.

Номинираният от АПБ за кандидат за длъжността трябва да познава проблемите на съдебната власт и спецификите на организацията на работа на съдебните органи, предвид различните дейности, които осъществяват. Ето защо кандидатът трябва да има практически опит, придобит от работа в различни звена в съдебната система, независимо от професията, която упражнява към момента на издигане на номинацията.  Той трябва да проявява и задълбочени теоретични познания и в тази връзка се оценя като предимство научната работа и издадени публикации.

Организационният и оперативен характер на длъжността „Главен инспектор” на ИВСС и специфичната функция на Инспектората изискват от номинирания да проявява, както управленски и организационни умения, така и умения за комуникация със съдебните органи.  Кандидатът трябва да притежава опит в административната дейност, което е допълнителна гаранция за неговата способност да работи в екип и да взема правилни управленски решения.  Той трябва да притежава умения за комуникация с органите на съдебната власт, без да създава впечатления за предубеденост при изпълнение на своите служебни задължения.

 Кандидатът за длъжността „Главен инспектор” трябва да притежава високи морални качества, да спазва стриктно правилата за етично поведение и да спазва поведение, което издига и пази авторитета на съдебната власт.

Вашите мотивирани предложения може да подадете на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или да ги обявите във форума на АПБ в срок до 10.03.2014 г.

Призоваваме Ви към активност, за да бъдат номинирани най - подходящите за длъжността кандидати с признат професионален авторитет и безукорна репутация.

 

                                                        Управителен съвет на

                                                        Асоциация на прокурорите в България