Уважаеми колеги,

С решение от 02.10.2015 г. Народното събрание прие промяна в Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор на инспектори в Инспектората на ВСС.

Срокът за номинациите се удължава до 10.11.2015 година.

На магистратите е предоставена възможност да излъчат свои представители в Инспектората на ВСС, с което активно да участват в провеждането на съдебната реформа и възстановяване на доверието  в съдебната система.

Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България обявява, че  в изпълнение на взетото  решение  да издигне  кандидатура за инспектор  в ИВСС, удължава срока за получаване на Вашите  номинации до 02.11.2015 година.

 

Управителен съвет

На Асоциацията на прокурорите в

България