Асоциацията на прокурорите в България отбеляза една година от създаването на Европейската прокуратура. В рамките на традиционните обучения, които професионалното сдружение ежегодно организира, беше проведена  пролетната Академия на АПБ на тема -  „Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и  взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи“.  

Мероприятието се състоя  в периода 26 -28.05.2002 в учебната база на ПРБ „Цигов чарк“. На него взеха участие прокурори от цялата страна.  

Конференцията беше открита от г-н Владимир Николов – Председател на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Встъпителни слова изнесоха и г-н Ивайло Илиев – европейски делегиран прокурор и г-н Камен Михов – прокурор, завеждащ отдел 08-ми „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във ВКП.

Прочети още...

В периода 29.03.2021 – 31.03.2021 се проведе онлайн конференцията „модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция”. Събитието беше организирано от Кралската прокурорска служба / CPS/ и Британското посолство в София. Събитието беше открито от Н. Пр. Г-н Роб Диксън, посланик на Великобритания в България,  който поздрави участниците в мероприятието – гости, прокурори от ПРБ, разследващи полицаи, служители от различни структури на МВР. 

Прочети още...

На 12.12.2017 г. в гр. София Асоциацията на прокурорите в България, със съдействието на Прокуратурата на Република България, проведе еднодневен семинар на тема „Новите изменения в НПК”.  Лектори на семинара бяха г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при ВКП; г-н Николай Георгиев – завеждащ отдел 05”Аналитичен” на ВКП и г-н Сава Петров – прокурор в отдел 04”Международен” на ВКП.

Прочети още...

 С приемането на актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт  на обществен дебат отново бяха поставени наболели въпроси за състоянието на съда, прокуратурата и следствието в България. В рамките на проведените обществени дискусии, в които активно участва и Асоциацията на прокурорите в България, бяха дебатирани проблеми от различен характер, възниквали в ежедневната дейност на магистратите.  Категорично осъзната е необходимостта в предстоящите процеси на промяна да се предоставят гаранции за  независимостта на съдебната система, като абсолютно условие за утвърждаване на върховенството на закона в дейността на съдебната власт. Предстоят промени в Конституцията на Република България, които ще послужат за основа на последващите изменения на Закона за съдебната власт и ще дадат насоката на развитие на съдебната система през следващите години.

Прочети още...

От 18.02.2015 до 20.02.2015 г.  в гр. Банкя се проведе  семинар на тема „Разследване и наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда”. С това обучение приключи вторият етап от проекта   „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, организиран от Асоциацията на прокурорите в България.

Прочети още...