За времето от 14.10.2022 до 16.10.2022 г. в гр. Кюстендил се проведе Есенната Академия на Асоциацията на  прокурорите в България, посветена на престъпленията срещу дивата природа. Събитие -  широко отразено в националните  средства за масова информация. 

Обучителното мероприятие е организирано от Асоциацията на прокурорите в България и е част от дейностите по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ SWIPE , съфинансиран  от програмата ЛАЙФ на ЕС. Този проект се изпълнява на територията на 11 европейски страни и има за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно приключилите наказателни производства за престъпления против дивата природа.  

В провеждането на Академията участваха 50 прокурори от цялата страна – членове на АПБ, изразили желание да  присъстват на мероприятието.  Пред тях своите лекции изнесоха г-жа Нада Тошева – ръководител на проекта SWIPE  и представител на  WWF за България; д-р Вихър Георгиев – главен асистент , катедра „Европеистика“ ,СУ , Николай Терзиев – БДЗП, г-жа Емилия Тончева, адвокат и съветник на министъра на околната среда и водите, бивш зам. министър на околната среда и водите,  полк.  Елин Алексов- Административен ръководител на ВоАП и член на УС на АПБ, Мирослав Овчаров – прокурор от ОП- Велико Търново и член на УС на АПБ и  Красимир Стайков – прокурор от РП – Велико Търново.

Академията беше открита от Председателя на Асоциацията на прокурорите в България – г-н Владимир Николов. Г-н Николов  поздрави участниците и организаторите на мероприятието и изрази своята убеденост в ползотворния ефект на обученията.   След това думата беше дадена на гостите : г-жа Анелия Тончева,  г-жа Нада Тошева  и 

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България отбеляза една година от създаването на Европейската прокуратура. В рамките на традиционните обучения, които професионалното сдружение ежегодно организира, беше проведена  пролетната Академия на АПБ на тема -  „Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и  взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи“.  

Мероприятието се състоя  в периода 26 -28.05.2022 в учебната база на ПРБ „Цигов чарк“. На него взеха участие прокурори от цялата страна.  

Конференцията беше открита от г-н Владимир Николов – Председател на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Встъпителни слова изнесоха и г-н Ивайло Илиев – европейски делегиран прокурор и г-н Камен Михов – прокурор, завеждащ отдел 08-ми „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във ВКП.

Прочети още...

В периода 29.03.2021 – 31.03.2021 се проведе онлайн конференцията „модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция”. Събитието беше организирано от Кралската прокурорска служба / CPS/ и Британското посолство в София. Събитието беше открито от Н. Пр. Г-н Роб Диксън, посланик на Великобритания в България,  който поздрави участниците в мероприятието – гости, прокурори от ПРБ, разследващи полицаи, служители от различни структури на МВР. 

Прочети още...

На 12.12.2017 г. в гр. София Асоциацията на прокурорите в България, със съдействието на Прокуратурата на Република България, проведе еднодневен семинар на тема „Новите изменения в НПК”.  Лектори на семинара бяха г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при ВКП; г-н Николай Георгиев – завеждащ отдел 05”Аналитичен” на ВКП и г-н Сава Петров – прокурор в отдел 04”Международен” на ВКП.

Прочети още...

 С приемането на актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт  на обществен дебат отново бяха поставени наболели въпроси за състоянието на съда, прокуратурата и следствието в България. В рамките на проведените обществени дискусии, в които активно участва и Асоциацията на прокурорите в България, бяха дебатирани проблеми от различен характер, възниквали в ежедневната дейност на магистратите.  Категорично осъзната е необходимостта в предстоящите процеси на промяна да се предоставят гаранции за  независимостта на съдебната система, като абсолютно условие за утвърждаване на върховенството на закона в дейността на съдебната власт. Предстоят промени в Конституцията на Република България, които ще послужат за основа на последващите изменения на Закона за съдебната власт и ще дадат насоката на развитие на съдебната система през следващите години.

Прочети още...