Скъпи приятели,

На 13-14 май 2011 г. в хотел Мариета палас, град Несебър, се проведе регионален семинар на АПБ за районите на градовете Бургас, Сливен, и Ямбол. Мероприятието бе организирано от регионалните координатори на сдружението г-н Станимир Чернев – Военноокръжен прокурор на ВОП – Сливен, и г-н Ангел Георгиев – Зам. окръжен прокурор на ОП – Бургас.

Мероприятието бе съфинансирано от АПБ. Семинарът бе открит от Председателя на АПБ - г-н К. Михов, който представи дейността на сдружението през 2011 г. и поставените цели, като акцентира на усилията на асоциацията за организиране на обучителни мероприятия за членовете си.

Първата лекция от семинара бе представена от г-н Ангел Георгиев, който изложи проблемите, свързани с разследването на престъпления, извършени от организирани престъпни групи. Презентацията бе съпроводена от оживена дискусия между участниците в семинара. Втори лектор на семинара бе г-н Стоян Иванов – военен следовател при ВОП – Сливен. Г-н Иванов изложи своите виждания за способите за доказване в наказателния процес и практическите проблеми и пропуски при прилагането им.

От УС на АПБ