Печат 

Уважаеми колеги,

Академията по европейско право – ERA изпрати покана до Българската асоциация на прокурорите за участие в Конференция по Европейско наказателно право под надслов „10 години европейска заповед за арест, правото на защита, Европейската прокуратура и въздействието на новите технологии”.

Триер, 1-2 Декември 2011 г.

Семинар № 311D79/ag

Целта на конференцията е да се улесни обменът на опит и идеи между юристи за настоящото развитие и бъдещите инициативи в областта на наказателното правосъдие в ЕС. Експерти от ЕС и държавите-членки ще обсъдят промените, въведени с Договора от Лисабон и Стокхолмската програма в тази област на правото.


Основни теми
• Въпросите, свързани с преходен период за промените, въведени с Договора от Лисабон и кога промените ще се осъществят в практиката;
• Защитата на основните права и въздействието на Договора от Лисабон относно процесуалните гаранции в наказателното производство;
• Десет години от създаването на европейска заповед за арест (2002-2012);
• Европейската прокуратура;
• Влиянието на интернет и новите технологии върху наказателното правосъдие на ЕС.

Повече информация за Конференцията очаквайте на сайта на  ERA