Печат 

Уважаеми колеги,

Асоциация на прокурорите в България организира и проведе тридневен семинар на тема : “Измами с банкови карти” в периода от 19-21.10.2011г. Семинарът се проведе в конферентната зала на хотел „Radina’s way”, Боровец. 

В първия ден семинарът бе открит от г-жа Гергана Мутафова – член на Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България. Програмата на семинара продължи с лекция на г-н Николай Недков – „Българска асоциация за сигурност при разплащане с кредитни карти” на тема „Как българските банки могат да помогнат на криминалните разследвания”. След г-н Недков думата взе г-жа Красимира Райчева – мениджър на Visa Европа за България. Г-жа Райчева представи актуални продукти на Visa.

Интересна лекция на тема „Разследване на измами с банкови карти. Опит и добри практики.” Изнесоха г-н Димитър Генчев и г-н Пламен Любенов – служители на ГД БОП. По време на изложението лекторите представиха нагледни материали – средства за компрометиране на банкомати – камери за записване на ПИН и четци на банкови карти.

Програмата на семинара продължи с лекция на тема „VISA Europe Оперативни разпоредби – Квалифициране на пострадалите страни; Прехвърляне на отговорности; Разплащателни правила”, чийто лектори бяха г-н Матю Бърман и г-н Пийт Лекман – служители на правния отдел на VISA Europe.

Вторият ден семинарът продължи с лекции на тема „Ситуацията на измамите с банкови карти в България и останалата част на Европа – влиянието на CHIP/PIN технологията върху измамите с платежни карти. Безкартови измами в интернет” и „Как работят кредитните карти и какви данни могат да бъдат откраднати от тях” Проучване на мрежите на организирана престъпност”. Лектори бяха отново служителите на VISA Europe, както и детективи от специализирания отдел на полицията в Англия за борба с измамите с кредитни карти и служители на CELT ltd.

Лекция относно „Казуси в прокуратурата и практически указания за използване на закона и процедурите” изнесе прокурорът от Холандия г-н Джордж Ван-Ден Есхов, който запозна участниците в семинара с казуси, които той е срещал в практиката си във връзка с измамите с банкови карти.

Интерес предизвика споделеното от него тълкуване на Холандския съд, че виртуалните вещи, когато притежават определена стойност, могат да бъдат приравнени на реални вещи – в тази връзка г-н Есхов сподели казус, в който няколко деца принудили свой приятел да им даде закупените от него виртуални вещи за героя му в популярна интернет игра. Семинарът продължи с лекция на професор доктор Рик Касперсен, който изнесе изготвено от него проучване на хармонизацията между нормите на ЕС и българския наказателен закон в сферата на установяване и противодействие на киберпрестъпленията.

По време на семинара бяха разгледани практически казуси на разследване на измами с банкови карти. Г-н Цветомир Йосифов и г-жа Иванка Которова – прокурори в отдел „Международно правно сътрудничество”, ВКП представиха дейността на отдела по операция „Шок”.

В изложението лекторите детайлно разясниха огромния труд, положен от отдел „Международно правно сътрудничество”, ВКП и служители на ГД БОП под ръководството на г-н Камен Михов по изпълнение на изпратената поръчка за правна помощ от страна на италианските им колеги от прокуратурата в гр. Трани, Италия. В операцията, която е продължила шест месеца, са извършени редица следствено-оперативни действия, включително и използване на СРС. Кулминация на огромния труд на отдела е добре синхронизираната акция по задържането на над 50 лица, участници в организирана престъпна група с различни роли, включително и ръководителите на групата, както и задържането на огромен обем от веществени доказателства и документи, които в по-голямата си част вече са предадени на италианската прокуратура. По изпълнението на допълнителна молба за правна помощ са предприети последващи мерки по замразяване на финансови активи, придобити от престъпна дейност от участниците в престъпната група на територията на Европа.

Във връзка с успешното провеждане на акцията, безпрецедентните й размери и огромния принос на Отдел „Международно правно сътрудничество”, ВКП за разкриването на организираната престъпна група на 20.10.2011г. г-н Камен Михов, в качеството му на Завеждащ отдел „МПС”, ВКП получи грамота от Директора на Европол г-н Роб Уейнрайт на тържествена церемония в централата на Европол в Хага.