На 08.11.2013 г. в гр. Белград, Сърбия се проведе конференция на тема: „Реформа на съдебната система и ролята на съсловните организации”, в която взеха  участие над 100 прокурора от Сърбия, България, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Румъния и Русия. Конференцията беше организирана от   Асоциацията на прокурорите в Сърбия /АПС/ и Мисията на  Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа  в Сърбия.

Асоциацията на прокурорите в Сърбия е създадена през 2001 година, по време  когато е настъпила промяна в обществено – политическия строй на страната. Тогава, поради въвеждането и утвърждаването на демократичните стандарти, е възникнала  необходимостта да  се укрепи върховенството на закона и гарантира независимостта на магистратите. Основната цел на АПС е защита на независимостта на прокуратурата и утвърждаване на репутацията на прокурора в обществото. Още от самото начало АПС е подкрепена от мисията на ОССЕ в Сърбия, която оказа помощ при изграждане на вътрешните структури на асоциацията и на нейния управленски капацитет. Настоящата конференция, не е изолирана проява, а е естествен резултат от дългогодишната съвместна дейност между двете организации.

Специален гост на събитието бяха  г-н Джеймс Хамилтън, който до 12.09.2013 г.  беше Президент на Международната асоциация на прокурорите,  Никола Солакович – министър на правосъдието в Сърбия, както и представители на  неправителствени организации в Сърбия.

Българската делегация беше представена от г-н Иво Радев – зам.председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите на България,Административен ръководител на Окръжна прокуратура –Плевен и г-н Милчо Генжов – член на УС на АПБ и Административен ръководител на Окръжна прокуратура - Габрово.

 Конференцията беше проведена  в салон на старинна аристократична сграда на „Аероклуб“, която беше определена като най-представителното заведение в града, трансформирано специално за целта в конферентна зала.

Събитието започна с встъпително слово на Председателя на сръбската асоциация на прокурорите Горан Илич. „Участието и ролята на професионалните организации в процеса на съдебната реформа трябва да бъдат  признати и подкрепяни и тази конференция допринася за постигането на тази цел”, каза той в своето приветствие към участниците в конференцията. 

 „Професионалните сдружения трябва да играят ключова роля в поддържането на съдебната независимост, един от стълбовете на всяка съдебна система”, каза Паула Тийд - заместник ръководител на мисията на ОССЕ в Сърбия. ”Обмяната на опит между прокурорите от региона ще подпомогне развитието на демократичната реформа на съдебната система”.

След това приветствия и кратки презентации с концептуални виждания за междуинституционалните отношенията и отношенията с неправителствените организации и ролята им за ефективното и правилно провеждане на реформата,  поднесоха г-н Хамилтън, министърът на правосъдието и представителите на неправителствените организации.

След първата кафе-пауза място в деловия президиум заеха представители на  присъстващите национални асоциации на прокурорите.   Пристъпи се към обсъждане на основната тема на конференцията – „Съдебната реформа и ролята на съсловните организации”.  Пръв г-н Хамилтън говори за важността на участието на професионалните организации на прокурорите в реформата и изложи своите виждания за конкретните стратегически задачи, които стоят пред тях и тактиката за решаването им. Свои становища изложиха и представителите  на асоциациите на прокурорите от отделните държави.

  Г-н Иво Радев говори за ролята на Асоциацията в работата и реформирането на държавното обвинение в България и приноса на АПБ за отстояване на независимостта на българската прокуратура при провеждане на реформи в съдебната система.

„Присъствието ни на конференцията беше прието изключително топло и добронамерено. Отсъстваха всякакви нюанси на междудържавни различия. Чувствахме се като част от една споена прокурорска общност, която знае какво прави и как да го направи. Всички излъчваха непринудена радост и приповдигнато настроение от срещите и дискусиите по общите проблеми.” – заяви г-н Генжов след завръщането на българската делегация в страната.

Чрез нашите делегати на проведения международен форум Асоциацията на прокурорите в България има възможността отново да  изрази своята категорична позиция относно необходимостта за гарантиране на независимостта на прокуратурата и отстояване на авторитета и достойнството на професията.