От 28.11.2013 до 30.11.2013 г. в хотел „Аугуста” гр. Хисаря,  се  проведе „Есенна академия 2013”  на тема  „Специални разузнавателни средства”,  организирана от Асоциацията на прокурорите в България.  Темата на мероприятието беше съобразена както с актуалните законодателни изменения в ЗСРС и съответно в НПК, така и с проблемите поставени за решаване пред прокурорите при  използването и прилагането  на специалните разузнавателни средства. В  Есенната академия взеха

 участие 53 прокурора от районни, окръжни и апелативни прокуратури, определени по преценка на съответния административен ръководител.  Асоциацията на прокурорите в България, като организатор, не е поставяла като условие участниците да бъдат избирани измежду членовете на АПБ по места.

 

 

 

 

 

 

Семинарът беше открит от г-н Евгени Иванов -  Председател  на АПБ, след което занятията продължиха с лекция на тема „Практика на ВКС относно прилагането на специалните разузнавателни средства”, изнесена от г-н Тодор Тодоров – прокурор в Софийска районна прокуратура и докторант по наказателен процес в Института по правни науки при БАН.   Бяха обсъждани въпроси с практическа насоченост,  които  предизвикаха оживени дискусии.

Вторият ден от академията започна с лекция на доц. д-р Бойко Рашков - следовател в Националната следствена служба. Г-н Рашков говори за използването на специалните разузнавателни средства в хода на наказателното производство.  Следобедът продължи с лекция за практиката на Европейския съд за правата на човека по прилагането на специалните разузнавателни средства., изнесена от доц. д-р Екатерина Салкова -  ръководител на Секция „Наказателноправни науки” в Института за държавата и правото към Българската академия на науките.

 

 

 

 

 

 

В последния ден на есенната академия г-н Емил Галипонов – прокурор в Специализираната прокуратура говори на тема  „Практически проблеми при използването на специални разузнавателни средства по оперативните дела”.  Семинарът приключи с лекцията на г-жа Мариана Владимирова  - Главен секретар на  Държавна агенция „Технически операции”  в която бяха изложени и анализирани практическите проблеми по прилагането на СРС от ДАТО.

Темите, включени в обучителния материал представиха от различни страни сложната и противоречива проблематика, свързана с използването на специални разузнавателни средства като способи за доказване. Подчертаната практическа насоченост на лекционния материал провокира към оживени дискусии и към разискване на проблеми, породени от конкретни дела.

Единадесетата академия, организирана от Асоциацията на прокурорите в България, е  израз на намерението на ръководството на АПБ неотклонно да следва целите на организацията, залегнали в устава и в частност - да изучава и анализира прокурорската теория и издига нивото на прокурорската компетентност.