От 09.05 до 10.05.2014 г. в гр. Пловдив, в х-л „Империал” се проведе Пролетна Академия 2014 година на тема: „Избори 2014 - мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен процес”. Мероприятието се организира съвместно от Асоциацията на прокурорите в България и Института за развитие на публичната среда, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за  България”.

В пролетната Академия, която е 12-та по ред, взеха участие 37 прокурори - преимуществено от районни прокуратури в областните центрове на страната, и в райони, за които се констатира концентрация на престъпления против политическите права на гражданите. Участие в семинара взеха и полицейски служители, и разследващи полицаи от Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пловдив и Районните управления „Полиция” към нея.

Семинарът беше открит от г-н Евгени Иванов – председател на Асоциацията на прокурорите в България, който приветства участниците  и отбеляза, че темата за престъпленията против политическите права на гражданите се разисква за втори път на Академия, организирана от АПБ. Въпреки това УС на АПБ е взел решение да се присъедини към инициативата на Института за развитие на публичната среда, като е отчел необходимостта от обсъждане на настъпилите съществени промени в изборното законодателство, в Наказателния кодекс и Наказателно – процесуалния кодекс, както и възможността прокурорите да се запознаят с опита на представителите на неправителствените организации, които следят за правилното протичане на изборите.

Своите сърдечни поздрави към участниците изказа и г –жа Антоанета Цонева – председател на УС на Института за развитие на публичната среда. Г-жа   Цонева очерта темите на семинара и изказа своята увереност, че  обучението  ще бъде ползотворно за всички.

Семинарът протече в рамките на два работни дни, в които бяха обсъдени следните теми:

„Взаимодействие межди правоохранителните институции срещу купуването на гласове и манипулиране вота на избирателите-данни за избори 2013 г. и организация на взаимодействието на изборите за Европейски парламент 2014г.” с лектор г-жа Емилия Пенева – прокурор от ВКП.  Изнесените от г-жа Пенева статистически данни предизвикаха интереса на прокурорите. Липсата на оправдателни присъди по този специфичен вид дела, както и делът на внесените в съда дела /35% от образуваните досъдебни производства/ представляват доказателство за проявен професионализъм от страна на прокуратурата при разследването на тези специфични по своя вид деяния. Оживена дискусия възникна и при обсъждането на новите методически указания във връзка с провеждането на предстоящите избори.

Темата за „Активен и пасивен изборен подкуп – чл. 167 ал. 2 – 7 и чл. 167а от НК” беше разисквана от гл. асистент, д-р по право Цветана Петрова, Академия на МВР. Съставите бяха анализирани от обективна и субективна страна и се обсъди относимата съдебна практика и проблеми при прилагането им.

Занятията продължиха с лекция „Гражданското наблюдение на изборите;  взаимодействие с правоохранителните органи – опитът от избори 2013 г. и инициатива на Обществения съвет към ЦИК при провеждане на избори за Европейски  парламент”, изнесена от г-жа Антоанета Цонева, съвместно с г-н Даниел Стоянов от Асоциация за реинтеграция на осъдените лица.  Като представители на организации, регистрирани за наблюдатели, включително и на избори 2014 година и членове на Обществения съвет на ЦИК, г-жа Цонева и г-н Стоянов споделиха своите наблюдения за протичането на изборния процес и типичните закононарушения, които се допускат при неговото провеждане.

Семинарните занятия за деня приключиха с представянето на интернет -платформа „За честни избори” с презентатор Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда.  Г- жа Лазарова разясни на присъстващите възможностите на инструмента, неговото приложение за мониторинг на изборите, процедурата за потвърждаване на сигнали и употребата на данните.

На следващия ден занятията продължиха с лекция на г-жа Николета Кузманова – преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет и Главен експертен сътрудник в правната комисия на 42-то НС. Г-жа Кузманова говори на тема „Други престъпления против участието на гражданите в референдум и против избирателните права” .

Семинарът приключи с дискусия за причините и условията за корумпиране и манипулиране на изборния процес.

„Пролетната Академия – 2014”  протече при засилен интерес и активно участие от страна на прокурорите, като предвид непосредствено предстоящите избори участниците и лекторите единодушно отчетоха   навременността и полезността на обучителното мероприятие.

Провеждането на семинара беше широко отразено в сп. „Правен свят" - Прокурори и полицаи се обучават в превенция на изборни престъпления, Прокурорите трябва да са внимателни при сигнали срещу кандидат депутати, По някои състави на изборни престъпления няма практика,за което изказваме благодарност на г-жа Мирела Веселинова, която беше гост на академията.