С приемането на актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт  на обществен дебат отново бяха поставени наболели въпроси за състоянието на съда, прокуратурата и следствието в България. В рамките на проведените обществени дискусии, в които активно участва и Асоциацията на прокурорите в България, бяха дебатирани проблеми от различен характер, възниквали в ежедневната дейност на магистратите.  Категорично осъзната е необходимостта в предстоящите процеси на промяна да се предоставят гаранции за  независимостта на съдебната система, като абсолютно условие за утвърждаване на върховенството на закона в дейността на съдебната власт. Предстоят промени в Конституцията на Република България, които ще послужат за основа на последващите изменения на Закона за съдебната власт и ще дадат насоката на развитие на съдебната система през следващите години.

 „Прокурорите и реформата на съдебната власт” е темата на конференцията, организирана от Асоциацията на прокурорите в България по повод започналите реформени процеси.

  Мероприятието ще се състои на 24.06.2015  в гр. София от 13,00 часа  в зала „Тържествена” /  № 15/  в Съдебната палата.

 Ще бъдат дискутирани принципите и идеите на съдебната реформа и нейния ефект върху съдебната система; децентрализацията на Прокуратурата на Република България; конституционния модел на ВСС; независимостта на прокуратурата и ролята на Международната асоциация на прокурорите.  

  Ще бъде представен анализ ”Реформените потребности в държавното обвинение. Лидерство и представителство”,  обоснован с резултати от проучване на Фондация за развитие на правосъдието, проведено през 2012 и 2015 г. в прокуратурата.

 Ще бъде обявено становището на Асоциацията на прокурорите в България относно предложенията за реформи на съдебната власт.

  Гости на конференцията „Прокурорите и реформата на съдебната власт” ще бъдат  - г-н Дерк Куиперс – Главен секретар на Международната асоциация на прокурорите,  г-жа Яне Холст Хубнер - Изпълнителен директор на Международната асоциация на прокурорите, г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, г-н Христо Иванов – министър на правосъдието, Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България, проф. д-р Георги Близнашки, доц. д-р Ива Пушкарова – председател на Фондация за развитие на правосъдието, както и представители на професионални и неправителствени организации.

  Покани за предстоящата конференция са изпратени на г-н Лозан Панов - Председател на Върховния касационен съд, г-н Георги Колев - Председател на Върховния административен съд и на членовете на Висшия съдебен съвет.