В периода 29.03.2021 – 31.03.2021 се проведе онлайн конференцията „модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция”. Събитието беше организирано от Кралската прокурорска служба / CPS/ и Британското посолство в София. Събитието беше открито от Н. Пр. Г-н Роб Диксън, посланик на Великобритания в България,  който поздрави участниците в мероприятието – гости, прокурори от ПРБ, разследващи полицаи, служители от различни структури на МВР. 

Своите приветствия поднесоха г-жа Даниела Машева – заместник на главния прокурор в Република България, която подчерта активната ангажираност  на Прокуратурата на Република България  в борбата с трафика на хора и  акцентира върху значението на международно-правното сътрудничество;  г-н Сотир Цацаров – Председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, който  насочи вниманието на участниците към  дейността на КПКОНПИ и резултатите от работата на Комисията.

От името на Асоциацията на прокурорите в България поздрави поднесе и  г-н Владимир Николов – член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, прокурор от районна прокуратура – Плевен.  Г-н Николов очерта значението на международно-правното сътрудничество в борбата с трафика на хора и нелегалната миграция; посочи, че през последваната година се е увеличил вътрешния трафик на хора за сметка на международния трафик.  Последният факт  отчита като естествена последица от ограниченията, наложени от правителствата за преодоляване на пандемията. Той акцентира на значението на КПКОНПИ в тази борба, предвид правомощията да отнеме незаконно придобито имущество, което е една от стъпките към възстановяване на справедливостта. В заключение г-н Николов изрази готовността на Асоциацията на прокурорите в България за продължаване на съвместната работа с Британското Посолство в София и с Кралската прокурорска служба, като подчерта позитивният ефект от съвместно проведените две Академии  на АПБ на тема „Трафик на хора”.

         Онлайн семинарът продължи с казус „Операция Мелроуз”, представен от г-жа Огенеруона   Игуйове – старши специализиран прокурор в Кралската прокурорска служба във Великобритания. За съвместните специализирани екипи говори г-жа Саманта Шалоу – национален представител на Евроджъст . На следващия ден обучението премина под наслов „Жертви”. Г-жа Ким Холдън – съветник по юридическите въпроси към Кралската прокурорска служба и г-жа Добряна Петкова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора   очертаха основните аспекти при работата с  трафикираните жертви.  Беше поставен акцент върху необходимостта да бъдат създадени условия на сигурност за пострадалите, както и да се зачита тяхното достойнство и човешки права. Семинарът продължи с лекция „Наказателно преследване без участие на жертвите” на г-н Марк Пол- началник отдел за работа с особените случаи от Кралската прокурорска служба, след което участниците в он-лайн конференцията бяха запознати с психологията на жертвата.

Последният ден от конференцията протече под мотото „Пране на пари”. За разкриването и разследването на пари в случаите на модерното робство, трафик на хора и нелегална миграция говори г-н Брайн Лудлоу – ръководител операции и Координатор-експрет по доказателствата за пране на пари към Националния център за икономически престъпление, национална агенция за борба с престъпността във Великобритания и г-жа Славка Сгефанова – финансов следовател към европейската прокуратура. Дискусията беше закрита от съветника по юридическите въпроси - г-жа Ким Холдън.

Освен предварително обявените лекции бяха предвидени и часове за дискусии. В рамките на трите дни участниците в конференцията дискутираха различни проблеми, полезни практики от ежедневната им дейност и обмениха полезен опит и идеи. Конференцията приключи с обещание за нови срещи, а от  страна на участващите прокурори беше изказано задоволство от полезността на мероприятието, както и благодарности към модераторите и лекторите.