В периода 22-24.04.2014 г. вград Велико Търново, в Интерхотел „Велико Търново” се проведе второто обучително мероприятие на прокурори от районни и окръжни прокуратури на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“.

Прочети още...

На 20 март 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе  в гр. София семинар на тема  „Положението на пострадалите от престъпления в наказателното производство и достъпът им до правна помощ“. Семинарът е втори по ред от обучителния модул на тема „Правна помощ за пострадалия от престъпления”. Той е  организиран от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на по инициатива „Подобряване на защитата на правата на пострадалите: достъп до правна помощ”.  

Прочети още...

От 28.11.2013 до 30.11.2013 г. в хотел „Аугуста” гр. Хисаря,  се  проведе „Есенна академия 2013”  на тема  „Специални разузнавателни средства”,  организирана от Асоциацията на прокурорите в България.  Темата на мероприятието беше съобразена както с актуалните законодателни изменения в ЗСРС и съответно в НПК, така и с проблемите поставени за решаване пред прокурорите при  използването и прилагането  на специалните разузнавателни средства. В  Есенната академия взеха

Прочети още...

На 08.11.2013 г. в гр. Белград, Сърбия се проведе конференция на тема: „Реформа на съдебната система и ролята на съсловните организации”, в която взеха  участие над 100 прокурора от Сърбия, България, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Румъния и Русия. Конференцията беше организирана от   Асоциацията на прокурорите в Сърбия /АПС/ и Мисията на  Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа  в Сърбия.

Прочети още...

На 18.10.2013 година в Съдебната палата  гр. София се проведе семинар „Правото на убежище и наказателната отговорност”, организиран от Съюза на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България.  Съвместната инициатива  беше обявена в сайта на АПБ и ССБ.

Прочети още...